ŽŪM vidinis kanalas

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, su kuria jus sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pažeidimas – ministerijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Norėdami palikti pranešimą užpildykite pridėtą formą Pranešimas apie pažeidimą  ir išsiųskite el. paštu [email protected] arba galite tiesiogiai kreiptis į ŽŪM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, gali būti taikomos šiame įstatyme nustatytos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

ŽŪM vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-04