Pateikti pranešimą

Čia pranešimus apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti tiesiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.  Pateikti pranešimą STT

 

Apie Žemės ūkio ministerijos, jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių  darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, neveikimą arba veiksmus, susijusius su korupcija, galima pranešti visą parą veikiančiu ŽŪM „Pasitikėjimo linijos“ telefonu  8 5 239 1333 (paskambinusiojo telefono numeris nefiksuojamas, vieno pranešimo maksimali trukmė – 5 minutės). Pranešimą taip pat galima pateikti ir elektroniniu paštu adresu [email protected]

Teikdami pranešimą ŽŪM „Pasitikėjimo linija“, nurodykite kuo tikslesnę informaciją:

  • apie darbuotoją, kurio neteisėti veiksmai skundžiami (vardas, pavardė, pareigos (kai toks darbuotojas yra žinomas), kita informacija);
  • konkretų skundžiamą neteisėtą veiksmą, jį pagrindžiančias aplinkybes (neteisėto veiksmo adresą, laiką, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Jeigu turite, pateikite neteisėtus veiksmus pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kitus įrodymus).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos „Pasitikėjimo linijos“ tvarkos aprašas    

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, su kuria jus sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pažeidimas – ministerijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Norėdami palikti pranešimą užpildykite pridėtą formą Pranešimas apie pažeidimą  ir išsiųskite el. paštu [email protected] arba galite tiesiogiai kreiptis į ŽŪM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, gali būti taikomos šiame įstatyme nustatytos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

ŽŪM vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12