Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Ši funkcija nustatyta Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose.

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotojų kontaktinius duomenis rasite skiltyje „Darbuotojų kontaktai“.

Antikorupcijos programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Žemės ūkio sektoriaus antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.

 Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai/atsakingi asmenys ministerijoje ir valdymo srities įstaigose bei valstybės valdomose įmonėse

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, pranešti dėl Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimų korupcinio pobūdžio pažeidimų, susijusių su Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veikla, prašom palikti pranešimą čia. Taip pat pasiūlymus, pranešimus galite teikti ministerijos bendruoju telefonu (tel. +370 (5) 239 1111), telefonu atsakingiems darbuotojams (tel. +370 (5) 239 1039,  +370 (5) 239 1155 arba +370 (5) 239 1055, +370 (5) 239 8478), tiesiogiai atvykus į ministeriją ar paštu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-02