Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Ši funkcija nustatyta Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotojų kontaktinius duomenis rasite skiltyjeDarbuotojų kontaktai“.

Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja šios ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.

Sąrašas asmenų, atsakingų už korupcijos prevencijos priemonių vykdymą Žemės ūkio ministerijoje ir jos valdymo srities įstaigose bei valstybės valdomose įmonėse

Jeigu norėtumėte pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, pranešti dėl Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimų korupcinio pobūdžio pažeidimų, susijusių su ministerijos ir jos pavaldume esančių įstaigų veikla, prašom palikti pranešimą čia. Taip pat pasiūlymus, pranešimus galite teikti ministerijos bendruoju telefonu (tel. +370 (5) 239 1111), telefonu atsakingiems darbuotojams (tel. +370 (5) 239 1039,  +370 (5) 239 1155, +370 (5) 239 8478, +370 (5) 239 1099, +370 (5) 239 1359 arba +370 (5) 239 1291), tiesiogiai atvykus į ministeriją ar paštu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-20