Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Korupcijos rizikos valdymo Žemės ūkio ministerijoje vertinimą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius.

Išsamesnė informacija apie atliktus korupcijos rizikos valdymo vertinimus:

2017 m. Vidaus audito departamento Rizikos analizės ir kontrolės skyrius atliko korupcijos rizikos valdymo Žemės ūkio ministerijoje vertinimą. Vertinimas pradėtas 2017 m. vasario 6 d., baigtas – 2017 m. balandžio 3 d. Vertintas 2016 m. laikotarpis. Vertinimo tikslas – įvertinti korupcijos rizikos valdymą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje ir pateikti išvadą, pastabas bei rekomendacijas. 2017 m. balandžio 12 d. patvirtinta ataskaita Nr. 7AT-1 (7.22.), kurioje konstatuota, kad, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais, ministerija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą. 2016 metų laikotarpiu korupcijos pasireiškimo tikimybės tam tikrose ministerijos veiklos srityse buvo galimos dėl žmogiškojo faktoriaus ar kitų nenumatytų vidinių ir išorinių veiksnių. Korupcijos pasireiškimo rizika ministerijoje buvo kontroliuojama tiek tobulinant teisinę bazę, tiek imantis atitinkamų prevencinių veiksmų.

2016 m. Vidaus audito departamentas 2016 m. birželio 3 d. ataskaitoje pateikė išvadą: vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais, ministerija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12