Korupcijos rizikos analizė

Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka korupcijos rizikos analizę – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu. Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12