Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, parengti ir įgyvendinti prevencijos priemones šių sričių veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Žemės ūkio ministerijoje (ir jos valdymo sričiai priskirtose įstaigose) kasmet atliekamas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas. Žemės ūkio ministro pasirašytos motyvuotos išvados dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo pateikiamos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Motyvuota išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2021-11-11; ŽŪM ir ministerijos veiklos srities įstaigos) 

Motyvuota išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2020-12-08; ŽŪM ir ministerijos veiklos srities įstaigos)

Motyvuota išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2019-11-12; ŽŪM ir ministerijos veiklos srities įstaigos)

 Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2018-11-15; ŽŪM ir ministerijos veiklos srities įstaigos)

 Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2018-09-05)

 Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2017-11-02; ŽŪM ir ministerijos veiklos srities įstaigos)

 Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2017-10-13)

 Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2016-10-18; ŽŪM ir pavaldžios) 

 Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo (2016-09-21)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-12