Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Skaidrumo atmintinė žemės ūkio ministerijos darbuotojams

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos korupcijai nustatymo rezultatai

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai žemės ūkio sektoriuje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

  • sudaryta ir patvirtinta žemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos ir šios programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.