Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Skaidrumo atmintinė žemės ūkio ministerijos darbuotojams

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos korupcijai nustatymo rezultatai-2019

Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tolerancijos korupcijai nustatymo rezultatai-2018

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai žemės ūkio sektoriuje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

  • sudaryta ir patvirtinta žemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos ir šios programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.