Antikorupcinės aplinkos kūrimas

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020-11-06 d. įsakymu Nr. 3D-761 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos korupcijos prevencijos politikos“ patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos korupcijos prevencijos politika, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skaidraus elgesio gairės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos deklaruojančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar šalies tradicijas, bei reprezentacinių dovanų administravimo tvarkos aprašas ir Lobistinės veiklos administravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašas. Visi minėti dokumentai skirti užtikrinti, kad Žemės ūkio ministerijoje vykdoma veikla ir elgsena atitiktų teisės aktų reikalavimus, aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir etikos standartus.

Skaidrumo atmintinė žemės ūkio ministerijos darbuotojams

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Rekomendacijos dėl bendravimo su lobistais

Rekomendacinės gairės dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai

Ministerijos darbuotojus lobizmo, viešųjų ir privačių interesų derinimo  klausimais konsultuoja Dovilė Čeponaitė-Kublickienė, tel. (8 5) 2391 291, el. p. dovile.ceponaite@zum.lt