Antikorupcinės aplinkos kūrimas

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020-11-06 d. įsakymu Nr. 3D-761 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos korupcijos prevencijos politikos“ patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos korupcijos prevencijos politika, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skaidraus elgesio gairės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos deklaruojančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar šalies tradicijas, bei reprezentacinių dovanų administravimo tvarkos aprašas. Visi minėti dokumentai skirti užtikrinti, kad Žemės ūkio ministerijoje vykdoma veikla ir elgsena atitiktų teisės aktų reikalavimus, aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir etikos standartus.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020-12-14 įsakymu Nr. 3D-855 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 3D-761 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos korupcijos prevencijos politikos“ pakeitimo“ patvirtintas Lobistinės veiklos administravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašas, kuris įgyvendina nuo 2021-01-01 įsigaliojusio naujos redakcijos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 nuostatas, kuriuo norima užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Šiuo Aprašu papildyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos korupcijos prevencijos politika. Jame nustatyta ne tik lobistinės veiklos deklaravimo, bet ir šios veiklos priežiūros tvarka Žemės ūkio ministerijoje.

Skaidrumo atmintinė žemės ūkio ministerijos darbuotojams

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Rekomendacijos dėl bendravimo su lobistais

Rekomendacinės gairės dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai