Radviliškio aruodas

„Turime labai didelę motyvaciją augti ir didėti“

 

  Ne vienus metus grupelė Radviliškio ūkininkų brandino mintį apie vietinių ūkių kooperaciją. Susibūrė grupė iniciatyvių ūkininkų, siekusių įgyvendinti šią idėją. ŽŪK „Radviliškio aruodas“ įsikūrė 2017 m. gegužės 30 d. Radviliškyje, patogioje vietoje, atokiau nuo miesto šurmulio. 26 rajono ūkininkai nusprendė, kad susibūrus į kooperatyvą bus lengviau derėtis su grūdų supirkėjais, užauginus didesnius kiekius vienos rūšies grūdų, palankesnėmis kainomis bus galima įsigyti didesnius kiekius trąšų, pesticidų bei sėklų. Vienas iš kooperatyvo pirminių tikslų buvo priimti į narius sąžiningus ir patikimus vienminčius ūkininkus.

Labai svarbu, kad atsiranda galimybė pasidalyti gerąja patirtimi, didesnių, labiau technologiškų ūkių patirtis perkeliama į mažesnius ūkius. Priimami įvairaus dydžio ūkiai. Šiuo metu pats didžiausias ūkis turi 655 ha, pats mažiausias ūkis turi 10 ha.

Nuo pat įsikūrimo pradžios kooperatyvas siekia plėstis, ieško naujų rinkų. Šiuo metu turime 42 ūkininkus – pajininkus, kurių dirbamos žemės plotas – apie 7500 ha. Kooperatyvo širdis – direktorius Renatas Lemežis, turintis ilgametę vadovavimo kolektyvui ir įvairiapusę prekybinę patirtį. Mūsų kooperatyvo ūkininkai  yra įsipareigoję kooperatyvui parduoti 80 proc. savo užaugintos produkcijos. Tarp narių auginamų kultūrų dominuoja kviečiai, rapsai, salykliniai miežiai, pupos. Dauguma produkcijos parduodama pagal iš anksto sudarytas sutartis. Su kai kuriais grūdų supirkėjais bendradarbiavimas tęsiasi nuo pat kooperatyvo veiklos pradžios. Visa tai užtikrina stabilią ir sėkmingą kooperatyvo  veiklą.

 

2019 m. kooperatyvo apyvarta siekė 10 mln., iš kurios 75 proc. sudarė grūdai.

 

  Svarbiausius klausimus sprendžia kooperatyvo valdyba, susidedant iš 7 narių, pačių didžiausių kooperacijos entuziastų, kurie skiria daug asmeninio laiko bendram tikslui. Kooperatyve siekiame komandinio darbo, atsakomybės ir pasitikėjimo vienas kitu, tai padeda mums augti ir tobulėti. Mūsų strategija – padaryti vieningą agronominę ir prekybinę sistemą, kuri tenkintų visus ūkininkų norus ir lūkesčius.

 

Kooperatyvo pagrindinės veiklos funkcijos: realizuoti pajininkų užaugintą produkciją; aprūpinti trąšomis, pesticidais, sėklomis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis ūkinei veiklai vystyti; derinti pristatymus į uostus bei kitas supirkimo vietas; reguliariai keistis informacija apie grūdų rinkos tendencijas; konsultuoti laukuose, padėti pasirinkti grūdų auginimo technologijas; tvarkyti kooperatyvo ūkinės veiklos dokumentus; organizuoti seminarus, lauko dienas, kitus kultūrinius renginius. Subūrę visą komandą, išvykome į parodą Lenkijoje, vykstame į seminarus ir parodas Lietuvoje, taip pat turime labai aktyvią  poilsinę ir pramoginę veiklą.

  Per trumpą mūsų gyvenimo laikotarpį esame pripažinti „Stipriausieji Lietuvoje“. Susikūrėme kooperatyvo logotipą. Turime labai didelę motyvaciją augti ir didėti.

 

https://radviliskioaruodas.lt/

El. paštas: info@radviliskioaruodas.lt

Tel. +370 631 40094

Direktorius Renatas Lemežis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-26