Pieno gėlė

ŽŪKB „Pieno gėlė“  istorija

 

ŽŪKB „Pieno gėlė“ įregistruota 2001-03-26. Pradžioje buvo įsteigti du pieno surinkimo punktai – Virkšuose ir Žlibinuose. Tuomet kooperatyvas turėjo 15 narių. Vėliau buvo atidaryti dar du pieno  punktai – Stalgėnuose ir Daugėduose. Kooperatyvui augant teko susidurti su žmonių nepatiklumu ir baimėmis stoti į kooperatyvą. Sulaukta nepalankaus pieno perdirbėjų požiūrio į kooperatyvo veiklą. Nors pieno perdirbėjų kooperatyvo vadovai buvo įtikinėjami, kad kooperatyvas neišgyvens ir bus priverstas veiklą nutraukti, kooperatyvas sparčiai didėjo ir netrukus pieno surinkimo punktai atsidarė ne tik Plungės rajone, bet ir Rietavo bei Šilalės rajonuose. Šiuo metu kooperatyve veikia 19  pieno punktų, taip pat kooperatyvas superka pieną iš 86 stambių ūkininkų, kurie turi savo šaldytuvus.  Kooperatyvas šiuo metu  yra suvienijęs 470 ūkininkų, kurie turi daugiau kaip 4 200 karvių. Pasinaudojant ES paramos lėšomis investuojama į logistiką įsigyjant naujus, modernius pienovežius, taip užsitikrinant mobilumą ir platesnes pieno pardavimo rinkas.

2019 m. kooperatyvo apyvarta siekė 7,2 mln. Eur.

Be pieno supirkimo iš ūkininkų, kooperatyvas užsiima ūkiui reikalingų prekių pardavimu (prekiauja kombinuotaisiais pašarais, prekėmis, skirtomis gyvulininkystės reikmėms, rulonavimo plėvele, tinkleliu), teikia buhalterinės apskaitos ūkininkams tvarkymo paslaugą.

ŽŪKB „Pieno gėlė“ aktyviai dalyvauja įvairiuose susirinkimuose, kur ginami ūkininkų interesai. Teko kooperatyvo atstovams ne kartą dalyvauti ir Briuselyje vykusiose protesto akcijose dėl geresnių paramos sąlygų Lietuvos ūkininkams.

Kooperatyvo misija – suburti kuo daugiau ūkių, dirbančių pienininkystės sektoriuje. Susibūrę į kooperatyvą tampame stipresni rinkoje. Kooperatyvo tikslas – narių ekonominių, ūkinių ir socialinių poreikių tenkinimas aprūpinant gamybos priemonėmis, teikiant paslaugas, realizuojant produkciją, atstovaujant ir ginant narių interesus įvairiose institucijose.

Pagrindinės gamybinės, ūkinės ir komercinės veiklos sritys:

1. Surinkti ir parduoti pieną.

2. Padėti kooperatyvo nariams apsirūpinti gyvuliais, įranga, žaliavomis.

3. Koordinuoti kooperatyvo narių veiklą sprendžiant gamybos, komercijos klausimus, tarpininkauti užmezgant kontaktus su verslo partneriais.

4. Analizuoti paslaugų (prekių) paklausą ir pasiūlą vidaus ir užsienio rinkoje, teikti atitinkamą informaciją savo nariams.

5. Organizuoti savo narių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, mokymąsį ir stažuotes.

Kooperatyvo nariai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla – pienininkyste – ir atitinkantys kooperatyvo tikslus.

Verta pažymėti, jog 2018 metais ŽŪKB „Pieno gėlė“ buvo iniciatorė įkuriant pirmąją Lietuvoje pieno gamintojų organizaciją UAB „Pieno partneriai“, kuri suvienijo tris tikrus žemės ūkio kooperatyvus bei 8 ūkininkus siekdama padidinti derybines galias, optimizuoti pieno pardavimo procesus.

http://www.pienogele.lt/

El. paštas: direktorius@pienogele.lt

Tel. +370 620 13508

Direktorius Rolandas Jurkus

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-26