AGROLIT

Žemės ūkio kooperatyvas „AGROLIT“

 

Žemės ūkio kooperatyvas AGROLIT  įkurtas 2011 m. gruodžio 13 d. Susikooperuoti ūkininkus skatino siekis turėti didesnę derybinę galią užaugintos produkcijos realizavimo ir kainų politikoje, konkurencingumo palaikymo priemonių įgyvendinimas ir, žinoma, kartu įveikti ir likviduoti įvairias krizes.

 

Šiuo metu kooperatyvas vienija 5 narius – ūkininkus, kurie augina daržoves 17,8 ha šiltnamių plote. Per sezoną parduodama apie 5 000 tonų įvairių daržovių.

Didžioji kooperatyvo produkcijos dalis yra tiekiama visiems Lietuvos prekybos tinklams ir tik nedidelė dalis eksportuojama į Latviją, Estiją ir Didžiąją Britaniją.

 

Kooperatyvo tikslas –  padėti realizuoti narių užaugintą produkciją, skatinti aukštos kokybės šiltnaminių daržovių gamybą rinkos sąlygomis, prekinį paruošimą ir rinkodarą, tenkinti ūkinius ir socialinius poreikius aprūpinant gamybos priemonėmis, atstovauti ir ginti narių interesus įvairiose institucijose.

 

2012 m. spalio 8 d. žemės ūkio kooperatyvas AGROLIT pripažintas Vaisių ir daržovių gamintojų grupe  (GG) ir įgyvendino Vaisių ir daržovių gamintojų grupės pripažinimo planą, kuriame numatytos investicijos užaugintos produkcijos prekybos gerinimui.

 

Nuo 2015 m. žemės ūkio kooperatyvas AGROLIT yra Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos ,,Kooperacijos kelias“ narys.

2017 m. liepos 21 d. šis kooperatyvas buvo pripažintas Vaisių ir daržovių gamintojų organizacija (GO), tai leidžia ne tik  kiekvienais metais iki 8,2 proc. nuo apyvartos investuoti (intensyvumas 50 proc.) į produkcijos paruošimą, laikymą, pristatymą pirkėjui, bet ir kartu su socialiniais partneriais (švietimas, mokslas, finansinės institucijos, politika) bendradarbiauti formuojant šiltnamių plėtros strategiją,  didinant derybines galias su pirkėjais, gauti technologinę ir ekonominę informaciją, pasinaudoti kvalifikuotų specialistų paslaugomis.

Žemės ūkio kooperatyvas AGROLIT prisistato ir populiarina šiltnamiuose užaugintą produkciją nacionalinėse ir tarptautinėse parodose.

 

Kokia kooperatyvo nauda nariams?

 

  • Ūkių susijungimas į vieną kooperatyvą lemia pranašumą rinkoje – esant dideliems, galima pasiūlyti didesnius kiekius.
  • Galima aktyviai dalyvauti tarptautinėse parodose, renginiuose bei siekti nuolatinio tobulėjimo įvairiose srityse ir, žinoma, visur spėti – dalijantis patirtimi ir informacija.
  • Padidėja gamybos, sandėliavimo, transportavimo efektyvumas, nes gaunama gamybos išlaidų ekonomija dėl masto, didėja darbo našumas.
  • Daugiau lėšų ir kitų išteklių gali būti skirta technologijoms ir kitiems darbams, kuriais patobulinami gaminiai ir pats gamybos procesas.
  • Sukoncentravus kapitalą daugiau lėšų skiriama rinkos tyrimams, rinkodaros kanalams plėtoti, reklamai, ryšiams su visuomene, gaminių eksportui remti ir kt.
  • Daugiau lėšų skiriama darbuotojų rengimui, kvalifikacijos tobulinimui.
  • Gali būti samdomi už didesnius atlyginimus energingesni, kvalifikuotesni darbuotojai, vadovai.
  • Bendraujant tarpusavyje galima užtikrinti ilgą lietuviškos produkcijos sezoną. 
  • Padidinti ūkyje auginamos produkcijos prieinamumą vartotojui.

  

El. paštas: zukagrolit@gmal.com           

Tel. +370 699 26 084

Direktorius Vilius Jundulas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-26