Kooperatyvų situacija Lietuvoje

Kooperacija žemės ūkyje šiais laikais itin svarbi ypač smulkiesiems ūkininkams. ŽŪM iniciatyva prieš trejus metus patobulinus Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą, vis daugiau kooperatyvų pripažįstami žemės ūkio kooperatyvais. 2018 m. žemės ūkio kooperatyvais ŽŪM pripažino 26 kooperatyvus, 2019 m. – 28, o 2020 m. – 27. Tačiau Lietuvoje tik 12 proc. ūkininkų dalyvauja kooperacijos procesuose (palyginimui, Prancūzijoje – 94,6 proc., Austrijoje – 90,7 proc., Airijoje – 74,8 proc. ir būtent šiose šalyse produktyvumas yra didesnis lyginant su kitomis ES valstybėmis). Kooperacijos kuriama socialinė ir ekonominė nauda padeda sumažinti gamybos kaštus, padidinti ūkio veiklos produktyvumą ir praplečia galimybes gauti finansinę paramą ūkio veiklos modernizacijai. Pasitikėjimo trūkumas ir kooperacijos žinių stoka sąlygoja ūkininkų abejones dėl kooperacijos naudos. 2019 m. ŽŪM iniciatyva veiklą pradėjo darbo grupė, diskutuojanti dėl žemdirbių kooperacijos, svarstomos kooperacijos reglamentavimo ir plėtros tobulinimo galimybės, aktyviai veikė ir 2020 m.

Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamų pokytis (proc.)

Duomenų šaltinis – ŽŪM 

Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamos pamažu didėja. 2017 m. kooperatyvų pardavimų pajamos padidėjo 3 proc. 2018 m. pasiektas planuotas pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamų pokytis, o 2019 m. padidėjo 2,8 proc. 2020 metų duomenys bus skelbiami 2021 metų III ketvirtyje.

 

Pripažinti kooperatyvai

Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso siekia tie kooperatyvai, kurie planuoja dalyvauti Valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti priemonėje, arba tie kooperatyvai, kurie patys arba jų nariai planuoja naudotis prioritetais ir ypatumais, numatytais Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse. Be to, pripažinimo siekiama ir dėl galimybės naudotis kitų teisės aktų numatytomis lengvatomis, taikomomis pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

Pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašai

Kilus klausimų skambinkite į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą telefonu   (8 5)  266 0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-10