Kooperatyvų situacija Lietuvoje

Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, Lietuvos teritorijoje 2019 m. sausio 2 d. buvo įregistruotos 323 kooperatinės bendrovės, užsiimančios žemės ūkio veikla. Tais pačiais metais Žemės ūkio rūmų vykdytos kooperatyvų, veikiančių žemės ūkio sektoriuje, apklausos. Atsakymus pavyko gauti tik iš 102 kooperatyvų, 74 neatsakė, o 147 kooperatyvų veikla sustabdyta, nutraukta arba vykdomos likvidavimo procedūros.

Apklausos duomenys rodo, jog kooperatyvų pasiskirstymas šalies mastu yra netolygus: yra rajonų, kuriuose veikia vos vienas kooperatyvas, tuo tarpu kituose gali veikti ir iki 7 kooperatyvų.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų žemėlapis

Dauguma kooperatyvų, t. y. 73 apklausoje dalyvavusieji kooperatyvai, veikia daugiau kaip 10 metų, 17 – nuo 5 iki 10 metų, 8 – nuo 2 iki 5 metų ir 4 kooperatyvų veiklos vykdymo trukmė neviršija 2 metų.

Susipažinti su visa apklausos analizės medžiaga bus galima artimiausiu metu.

 

Pripažinti kooperatyvai

Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso siekia tie kooperatyvai, kurie planuoja dalyvauti Valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti priemonėje, arba tie kooperatyvai, kurie patys arba jų nariai planuoja naudotis prioritetais ir ypatumais, numatytais Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse. Be to, pripažinimo siekiama ir dėl galimybės naudotis kitų teisės aktų numatytomis lengvatomis, taikomomis pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

Pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašai

Kilus klausimų skambinkite į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą telefonu   (8 5)  266 0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-26