31. Kas atsitinka, jeigu kooperatyvas sustabdo veiklą?

Kooperatyvo veikla gali baigtis reorganizavimu, pertvarkymu arba likvidavimu. Reorganizavimas – tai kooperatinės bendrovės, kaip juridinio asmens, pasibaigimas be likvidavimo procedūros, kai kooperatyvas gali būti jungiamas prie kito arba išskaidomas.  Pertvarkymas – kai kooperatyvas yra pertvarkomas į kitą juridinį statusą, kaip į mažąją bendriją. Sprendimą pertvarkyti kooperatinę bendrovę priima ne mažiau kaip 2/3 narių balsų. Kooperatyvas gali būti pertvarkomas į mažąją bendriją, jeigu visi nariai yra fiziniai asmenys ir jų yra ne daugiau kaip 10.

Likvidavimas – kooperatyvas likviduojamas bankroto atveju, narių skaičiui sumažėjus, narių susirinkimo sprendimu arba teismo sprendimu. Likvidavus kooperatyvą, sudaromi buhalteriniai balansai ir per 6 mėnesius nuo likvidavimo dienos išmokamos  likusios skolos ir mokesčiai, o likęs turtas padalijamas nariams atsižvelgiant į jų pajaus dydį. Apie kooperatinės bendrovės likvidavimą viešai skelbiama 2 kartus, darant 30 dienų pertrauką, taip pat pranešama kiekvienam kooperatinės bendrovės nariui ir kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-20