3. Kas ir kaip gali įsteigti kooperatyvą?

Kooperatinės bendrovės steigėjai gali būti ne mažiau kaip penki Lietuvos Respublikos piliečiai, arba piliečiai ir juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje. Kiekvienas kooperatyvo steigėjas privalo tapti jo nariu.

Kooperatyvo steigėjai:

  • sudaro kooperatyvo steigimo sutartį;
  • parengia kooperatyvo įstatų projektą;
  • sušaukia steigiamąjį susirinkimą;
  • išrenka valdymo organus;
  • įtvirtina įstatus pas notarą;
  • įregistruoja Juridinių asmenų registre ir „Sodroje“;
  • atidaro sąskaitą banke.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-21