28. Kuo skiriasi kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), mažoji bendrija (MB) ir uždaroji akcinė bendrovė(UAB)?

Kooperatyvas, kaip ir mažoji bendrija (MB) ar uždaroji akcinė bendrovė (UAB), yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – tai reiškia, kad įmonių savininkai neatsako savo turtu verslo nesėkmės atveju.

 

 

Kooperatinė bendrovė

(kooperatyvas)

Žemės ūkio

bendrovė

 

Uždaroji akcinė

bendrovė

(UAB)

Mažoji bendrija

(MB)

Minimalus dalyvių skaičius

5 nariai

2 nariai

1 akcininkas

1 narys

Maksimalus dalyvių skaičius

nėra

nėra

249 akcininkai

10 narių

Minimalus kapitalo dydis

nėra

nėra

Ne mažesnis kaip 2500 Eur

nėra

Steigėjai

LR piliečiai ar juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje

Fiziniai ar juridiniai

asmenys

Fiziniai ar juridiniai

asmenys

Fiziniai asmenys

Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas

1 narys 1 balsas

 

1 akcija 1 balsas (išskyrus įstatyme numatytas išimtis)

1 dalyvis 1 balsas

(arba kita nustatyta balsų skirstymo dalyviams tvarka, MB nuostatuose)

Kapitalas ir įnašai

Piniginis arba nepiniginis nario pajinis įnašas

 

Dydis nustatytas kooperatyvo įstatuose

Pajiniai narių įnašai

Įstatinis kapitalas (akcijos) apmokamas pinigais ir (ar) nepiniginiais įnašais

Dalyvių įnašai (pinigai ar kitoks ekonomiškai įvertinamas turtas). Įnašų vertė nustatoma dalyvių susitarimu

Pelno paskirstymas

Kooperatyvo įstatuose nustatyta tvarka. Dividendams mokėti skiriama iki 10 procentų grynojo pelno

Pelno dalis (dividendai) skaičiuojami proporcingai turimo pajaus vertei

Patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas paskirsto bendrovės pelną

MB dalyviai paskirsto pelną arba už MB finansinius metus, arba už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį

Juridinio asmens organai

Visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas

 

Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

Pasirinktinai:

arba 1) MB dalyvių susirinkimas, kuris yra kartu ir MB valdymo organas; arba 2) MB dalyvių susirinkimas ir MB vadovas.

Mokėtinas pelno mokestis

5% (jei 50% pajamų žemės ūkio veiklos)

5% (jei 50% pajamų žemės ūkio veiklos)

5 arba 15 %

5 arba 15 %

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-20