16. Ar gali kooperatinė bendrovė gauti pripažinimą, jeigu yra registruota einamaisiais metais ?

Negali. Norėdama būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove, ji turi pateikti mažiausias pardavimo pajamas praėjusio ataskaitinio laikotarpio (praėjusių finansinių metų) pelno (nuostolio) ataskaitoje, kurių dydis:

1) grūdų ir pieno sektoriaus kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) – 20 000 eurų, o jeigu pripažinimo siekiama pirmą kartą, – 10 000 eurų;

2) kitų sektorių kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) – 10 000 eurų, o jeigu pripažinimo siekiama pirmą kartą, – 5 000 eurų.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-21