12. Kokią funkciją atlieka kooperatyvo narių susirinkimas?

 

Kooperatinių bendrovių įstatymas numato, kokias funkcijas atlieka kooperatyvo narių susirinkimas. Keletas funkcijų:

  • priima sprendimus dėl priėmimo į kooperatinės bendrovės narius (praktikoje ši funkcija yra dažnai pavedama valdybai), pašalinimas iš kooperatinės bendrovės narių, narystės, perleidus pajų kitam asmeniui, pasibaigimo;
  • tvirtina, keičia kooperatinės bendrovės įstatus;
  • renka, atšaukia valdybos narius ir jos pirmininką arba, kai valdyba nėra sudaroma, renka, atšaukia administracijos vadovą; taip pat renka, atšaukia revizijos komisijos narius ir jos pirmininką (revizorių) arba, kai revizijos komisija (revizorius) nėra sudaroma, tvirtina audito įmonę;
  • tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo arba nuostolių padengimo;

Kooperatinės bendrovės narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 kooperatinės bendrovės narių. Jeigu tiek kooperatinės bendrovės narių į susirinkimą neatvyko, susirinkimas tais pačiais darbotvarkės klausimais turi būti šaukiamas pakartotinai. Pakartotinai sušauktame susirinkime sprendimai gali būti priimami, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 kooperatinės bendrovės narių. Jeigu į pakartotinai sušauktą susirinkimą neatvyko nustatytas kooperatinės bendrovės narių skaičius, šaukiamas dar vienas susirinkimas. Jis sprendimus priima esant bet kokiam kooperatinės bendrovės narių skaičiui.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-21