10. Kaip kooperatyve skirstomas grynasis pelnas?

Kooperatinės bendrovės per finansinius metus uždirbto grynojo pelno paskirstymas patvirtinamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Grynasis pelnas skirstomas šia eilės tvarka:

1) atsargos (rezerviniam) kapitalui papildyti;

2) apyvartai proporcingoms išmokoms mokėti;

3) dividendams mokėti.

 

Pelno likutis naudojamas įstatuose nustatyta tvarka.

 

Dividendams mokėti skiriama iki 10 procentų grynojo pelno.

Maksimalus dividendo dydis nustatomas kooperatinės bendrovės įstatuose.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-20