10. Kaip kooperatyve skirstomas grynasis pelnas?

Kooperatinės bendrovės per finansinius metus uždirbto grynojo pelno paskirstymas patvirtinamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Grynasis pelnas skirstomas šia eilės tvarka:

1) atsargos (rezerviniam) kapitalui papildyti;

2) apyvartai proporcingoms išmokoms mokėti;

3) dividendams mokėti.

 

Pelno likutis naudojamas įstatuose nustatyta tvarka.

Maksimalus dividendo dydis nustatomas kooperatinės bendrovės įstatuose.

Nuostoliams dengti pirmiausia naudojamas atsargos (rezervinis) kapitalas, likusios nuostolių dalies dengimo tvarka nustatoma kooperatinės bendrovės įstatuose.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-29