1. Kas yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)?

Kooperatyvas – tai grupės fizinių arba fizinių ir juridinių asmenų (toliau – nariai) savanoriškai įsteigtas ūkinis subjektas, kurio kapitalo ir narių sudėtis yra kintama, skirtas narių ekonominiams, ūkiniams ir socialiniams poreikiams tenkinti. Kooperatyvo nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką ir naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su kooperatyvu ir aktyviai dalyvauja kooperatyvo valdyme.

Kooperatyvas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai reiškia, kad įmonių savininkai neatsako savo turtu verslo nesėkmės atveju.

Kooperatyvo turtas yra atskirtas nuo narių turto. Kooperatyvas pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Narys atsako už pajų priklausančiu įmokėti pajiniu įnašu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-20