Italija

Pasirašyti susitarimai:

  • 2010 m. gruodžio 4 d. Salerne pasirašytas Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje tarp Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Italijos Respublikos Salerno provincijos.

Vykdyti projektai:

  • „Kokybės infrastruktūra Baltarusijoje – maisto sauga“ Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo techninės paramos teikimo Baltarusijai projektą, kuriame dalyvauja ir Italijos konsultacinė įmonė Opera Scarl.
    • Projekto trukmė: 2011 m. gruodis – 2014 m. spalis.
    • Projekto tikslas - pagerinti Baltarusijos įstatyminę bazę ir administravimo infrastruktūrą standartizavimo ir akreditacijos srityse, užtikrinant maisto saugą.

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30