Gruzija

Pasirašyti susitarimai:

 • 2015 m. lapkričio 4 d.  pasirašytas Gruzijos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje 2015-2017 m.
 • 2012 m. birželio 22 d. Batumi pasirašytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Gruzijos žemės ūkio ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje ir susijusiuose sektoriuose.

Įgyvendinti projektai pagal Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą:

 • Projektas „Parama Gruzijos žemės ūkio ministerijai plėtojant administracinius ir institucinius gebėjimus“
  • Projekto trukmė – 2014 m. rugpjūčio mėn. – 2014 m. lapkričio mėn.
  • Projekto tikslas – padėti Gruzijos žemės ūkio ministerijai pasirengti struktūrinei žemės ūkio sektoriaus pertvarkai, atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus.

Projekto vykdytojai:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kartu su partneriais – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Gruzijos žemės ūkio ministerija.

 • Projektas „Kaimo turizmo paslaugų plėtra Adžarijos Autonominėje Respublikoje“. Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su Adžarijos Autonominės Respublikos žemės ūkio ministerija įgyvendina šį projektą.
  • Projekto trukmė: 2013 m. gegužės mėn. – lapkričio mėn.
  • Projekto tikslas – padėti Gruzijos Adžarijos žemės ūkio ministerijai skatinti regionų ekonomikos įvairinimą plėtojant kaimo turizmo sektorių: išplėsti kaimo turizmo ūkių, užsiimančių žuvininkyste, teikiamų paslaugų spektrą, pagerinti paslaugų kokybę, sustiprinti žmogiškuosius gebėjimus bei paskatinti ūkių savininkus burtis į asociacijas, atstovaujančias kaimo turizmo ir žuvininkystės ūkius.
 • Projektas „Adžarijos kaimo plėtros specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas“. Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su Adžarijos Autonominės Respublikos žemės ūkio ministerija įgyvendina šį projektą.
  • Projekto trukmė: 2012 m. gegužės mėn. – lapkričio mėn.
  • Projekto ilgalaikis tikslas – prisidėti prie Gruzijos regionų plėtros, parengiant kompetentingų kaimo plėtros specialistų grupę, ateityje gebėsiančių inicijuoti kaimo plėtros veiklą, taip pat skatinti gyventojų, vietos valdžios, verslo bei nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą gerinant gyvenimo kokybę kaime.

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30