DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Žemės pirkimas, dovanojimas, pardavimas 5
  • 1. Ilgus metus ūkininkas nuomojosi ūkinės paskirties žemę iš kito asmens. Šalia yra ir nuosavybės teise priklausanti žemė. Nuomuotojas siūlo parduoti sklypą žymiai didesne nei rinkos kaina. Jei ūkininkas neperka, tai prašo sutikimo, kad galėtų parduoti kitam asmeniui. Ūkininkas pasinaudotų pirmumo teise ir pirktų žemę rinkos kaina, bet nuomotojas nesutinka. Ar gali ūkininkas skųsti sklypo nuomotojo sąlygas ir kam?

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta eilės tvarka asmenys turi pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato, kad kaina, kurią pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę turintys asmenys gali mokėti už perkamus privačios žemės sklypus, neturi viršyti šių žemės sklypų vidutinės rinkos vertės. Taigi, asmenys pirmumo teise gali įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę ta kaina, kurią savo nuožiūra nustato žemės ūkio paskirties žemės sklypo savininkas. Pažymime, kad pagal Įstatymo 6 straipsnio 6 dalį, kai turintys pirmumo teisę asmenys atsisako pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą arba nustatytu laiku nepateikia sutikimo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemės savininkas turi teisę šį žemės sklypą perleisti kitiems asmenims. Atkreiptinas dėmesys, kad kai žemės ūkio paskirties žemės sklypas parduodamas kitiems asmenims už mažesnę kainą ir (ar) kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pirminiame žemės savininko pranešime apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemės savininkas turi pateikti pakartotinį pranešimą Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Taip pat informuojame, kad jeigu žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo dienos arba nuo momento, kai akivaizdžiai galėjo sužinoti apie žemės ūkio paskirties žemės pardavimą, turi teisę teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos. 

   2014-01-19

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Ar žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją galima pildyti elektorininiu būdu?

   Deklaraciją galima pildyti ir naudojantis kompiuteriu, tačiau ji turi būti pirkėjo arba jo įgalioto asmens pasirašyta. 

   2014-02-28

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Šalia mano nuosavos žemės yra 4 ha laisvos valstybinės žemės – pievų ir dirvonų, apaugusių krūmais. Ar galėčiau šią žemę nusipirkti?

   Laisva valstybinė žemės ūkio paskirties žemė neparduodama, išskyrus išimtinius atvejus, t. y. išskyrus asmeninio ūkio žemę, žemės ūkio veiklai naudojamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus, tinkamus naudoti žemės ūkio veiklai. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad valstybinė žemės ūkio paskirties žemė ne ilgesniam kaip 25 metų terminui gali būti išnuomojama.

   2014-10-09

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Ar tiesa, kad po Naujųjų metų išsiperkant iš valstybės žemę jos kaina kils? Jei kils, tai kiek?

   Parduodamos valstybinės žemės įvertinimo bei mokėjimo už perkamą žemę tvarką nustato Vyriausybė. Jos 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ naujos valstybinių žemės sklypų vertinimo tvarkos nuo 2015 m. sausio 1 d. nenumato. Rinkos pokyčių, galinčių daryti įtaką kainų kitimui, Žemės ūkio ministerija neprognozuoja.

   2014-12-22

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 5. Man tėvas nori padovanoti jam priklausantį 20 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Aš nesu ūkininkas. Kokie dokumentai reikalingi?

   Žemės ūkio paskirties žemės iki 10 ha įsigijimui nėra taikomi jokie apribojimai. Tačiau asmuo, kuriam dovanojama daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, privalo atitikti nustatytus reikalavimus žemės įgijėjui, t. y. 3 metus per paskutinius 10 metų iki dovanojimo sandorio būti vykdęs žemės ūkio veiklą ir deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, taip pat būti įregistravęs ūkininko ūkį arba turėti žemės ūkio išsimokslinimo diplomą (yra išimtis dėl jaunojo ūkininko iki 40 m.). Žemę dovanojimo būdu gaunantis asmuo turėtų kreiptis dėl leidimo įsigyti žemę į Nacionalinės žemės tarnybos padalinį pagal žemės buvimo vietą, taip pat turi užtikrinti, kad 5 metus įsigytą (dovanotą) žemę naudos žemės ūkio veiklai. 

   2015-06-12

   Atnaujinta: 2015 10 02