DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Žemės įvertinimas, mokesčiai, nuoma 2
  • 1. Mes žemę nuomojamės iš valstybės ir dirbame ją kartu partneriu. Ar gali šią žemę iš mūsų atimti?

   Žemės sklypas turi būti naudojamas pagal valstybinės žemės nuomos sutartyje numatytas sąlygas. Nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą, jei Jūs pažeistumėte nuomos sutartyje nustatytas žemės naudojimo sąlygas. Taip pat nuomos sutartis nutraukiama, jei ši žemė būtų reikalinga visuomenės poreikiams arba į ją būtų atkurtos nuosavybės teisės pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą.

   2014-03-18

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Turiu apie 20 ha žemės ūkio paskirties žemės. Ar aš turėčiau tapti ūkininke, jei norėčiau pati deklaruoti savo žemę ir gauti išmokas?

   Tam, kad gautumėte tiesiogines išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, Jums nereikia registruoti ūkininko ūkio (t. y. tapti ūkininke), tačiau turite registruoti turimą valdą (žemę) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei iki liepos 10 d. pateikti paraišką paramai gauti. Reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti yra išdėstyti Pramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 (2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-270 redakcija). Visą su valdos registravimu ir paraiškos teikimu susijusią informaciją Jums gali suteikti savivaldybės (seniūnijos), kurioje yra Jūsų žemė, darbuotojai. 

   2015-06-25

   Atnaujinta: 2015 10 02