DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Kaimo plėtros priemonės ir su jomis susiję klausimai 6
  • 1. Ar galima tapti ūkininku, turint 70 arų namų valdos žemės? Norime kurti kaimo turizmo sodybą, bet nežinome, ar mums tapti ūkininkais, o gal pasinaudoti verslo liudijimu? Kur reikėtų kreiptis dėl paramos sodybai įkurti?

   Ūkininko ūkio įstatyme nėra reikalavimo būsimam ūkininkui valdyti žemę būtinai nuosavybės teise (galima nuoma, panauda ir kt.). Norinčiajam įregistruoti ūkininko ūkį nenustatytas ir minimalus valdomos nuosavybės teise žemės dydis. Deja, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ skirtas lėšų krepšelis jau yra išnaudotas – paramos paraiškas rinkti nenumatoma. Atkreiptinas dėmesys, kad naujosios Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projekte yra numatyta priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, kuri rems įvairių ekonominių veiklų kūrimą ir plėtrą, įvairių ne žemės ūkio verslų iniciatyvų skatinimą, ne žemės ūkio produktų gamybą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Tačiau parama kaimo turizmui nuo 2015 m. bus teikiama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjai įrodys, kad iki paramos paraiškos pateikimo vykdė kaimo turizmo veiklą, t. y. parama nebus teikiama kaimo turizmo sodyboms steigti.

   2014-07-07

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Gal jau žinoma, kaip bus remiamas kaimo turizmas 2015–2020 m.?

   Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projekte yra numatyta priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, kurioje numatomos galimybės remti įvairių ekonominių veiklų kūrimą ir plėtrą, ne žemės ūkio verslų iniciatyvų skatinimą, ne žemės ūkio produktų gamybą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą kaimo vietovėse, įskaitant paramą kaimo turizmui. Planuojama, kad parama kaimo turizmui nuo 2015 m. bus teikiama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjai įrodys, kad iki paramos paraiškos pateikimo vykdė kaimo turizmo veiklą, t.y. parama nebus teikiama kaimo turizmo sodyboms steigti.

   2014-08-26

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Esu ūkininkas, perku traktorių. Ką reikia daryti, kad galėčiau pirkti žalią dyzelinį kurą?

   Dėl žalio dyzelinio kuro galite kreiptis į savo rajono žemės ūkio skyrių, kuriame reikės pateikti žemės ir ūkinių gyvūnų deklaracijas, pagal kurias ir apskaičiuojamas žaliojo dyzelinio kuro kiekis.

   2015-01-13

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Planuoju tapti jaunuoju ūkininku. Kur galėčiau kreiptis dėl atsakymų į visus mane dominančius klausimus?

   Kviečiame Jus susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211. Šių taisyklių nuostatas galite rasti aktyvavę nuorodą http://www.infolex.lt/ta/329208. Vėliau su detalesniais klausimais siūlome kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (www.nma.lt

   2015-04-08

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 5. Turiu 1.5 ha nedirbamos žemės, kurią norėčiau apsodinti mišku. Nuo ko turėčiau pradėti?

   Kompensacinę paramą už miško įveisimą yra numatoma teikti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį "Miško veisimas". Šios veiklos srities aprašymą su numatomomis paramos teikimo sąlygomis galite rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje http://www.zum.lt/index.php?-1830873026. Paramos paraiškų pagal minėtąją veiklos sritį teikimo laikotarpis šiais metais yra nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Iki šio laikotarpio bus patvirtintos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose bus nustatyta detali paramos teikimo tvarka.

   2015-04-13

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 6. Prašau paaiškinti, kas yra asocijuota žemdirbių savivaldos organizacija?

   Asocijuota žemdirbių savivaldos organizacija yra tokia organizacija, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (pvz., Lietuvos ūkininkų sąjunga ir pan.) 

   2015-05-29

   Atnaujinta: 2015 10 02