DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Gyvulių ir paukščių veislininkystė ir kiti klausimai 2
  • 1.

   Naujuoju finansiniu laikotarpiu ūkininkai galės dalyvauti ekochemos programoje  ir gauti paramą už mažiau teršiančių galvijų veisimą.  Kokie tai gyvūnai?

   „Paramos už mažiau teršiančių galvijų veisimą“ tikslas yra skatinti tinkamiausių ir labiausiai prisitaikiusių Lietuvos sąlygoms veislių atrinkimą. Parama bus skiriama už inovatyvių produktyvumo gerinimo priemonių diegimą ūkyje (ne mažiau kaip pusei ūkyje gimusių moteriškos lyties galvijų atlikti genominiai tyrimai). Kompensacinė išmoka mokama už ištirtas telyčias, perskaičiavus į sąlyginius gyvulius. Ištyrus telyčių genomą, galima nustatyti jų pašarų panaudojimo efektyvumą, t. y. kokią dalį suėstų pašarų karvė panaudos pieno gamybai, o kokią – organizmo medžiagų apykaitos poreikiams tenkinti. Pvz., 15 proc. pašarinės energijos ir maisto medžiagų panaudojanti pieno gamybai karvė bus efektyvesnė ir (santykinai) mažiau teršianti už karvę, kuri produkcijos gamybai skirs 9 proc. maisto medžiagų.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 2.

   Ar bus taikomos sankcijos už ekologiniame ūkyje rišamus galvijus?

   Pagal rengiamą Ekologinės gamybos taisyklių projektą numatoma, kad rišant ūkyje, laikančiame daugiau kaip 50 suaugusių galvijų, galvijus tvartuose, kontrolės institucija 2022 m. taikys poveikio priemonę, priskirdama mažareikšmės neatitikties kategorijai.

   Bus naudojama neatitikčių klasifikacija. Neatitiktys bus skirstomos į šias kategorijas: mažareikšmė, reikšminga arba kritinė, atsižvelgiant į kiekvienai neatitikties kategorijai išvardytas sąlygas ir priemones, išskyrus dėl  reikalavimo, kai ūkyje tvartiniu laikotarpiu bus laikomi rišami gyvuliai ir ūkyje bus daugiau kaip 50 suaugusių galvijų.

   Šio reikalavimo nesilaikymą 2022 m. kontrolės institucija laikys mažareikšme neatitiktimi ir veiklos vykdytojui nurodys pateikti neatitikties pašalinimo planą, kurį veiklos vykdytojas turi įgyvendinti iki 2023 m. spalio 1 d. užtikrindamas, kad jo valdomame ūkyje nebus rišamų galvijų tvartiniu laikotarpiu arba bus laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių galvijų.

   Atnaujinta: 2022 04 20