DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Augalų apsaugos, fitosanitarijos ir kt. 4
  • 1. Ūkininkai ruošiasi derliaus nuėmimui. Norime sužinoti, kaip reikia elgtis, jeigu ūkininkas, priduodantis grūdus, nesutinka su laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatais. Kur jam reikia kreiptis, norint įsitikinti, ar teisingai atlikti tyrimai?

   Pardavėjui nesutikus su pirkėjo laboratorijoje nustatytais grūdų kokybės rodikliais, tyrimai pakartojami dalyvaujant pardavėjui. Pardavėjui nesutinkant su pakartotiniais tyrimais, ėminiai dalyvaujant pardavėjui plombuojami ir pardavėjas užplombuotus laboratorinius ėminius išsiunčia tyrimams Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai arba šalių susitarimu pasirinktai kitai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 48 val. nuo jų paėmimo (neįskaitant nedarbo dienų). Tyrimų išlaidas apmoka neteisioji šalis. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą nesikreipė į atitinkamą instituciją, laikoma, kad pirkėjo laboratorijos išvada galutinė ir neskundžiama. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad žemės ūkio produkcijos pirkėjas gali pirkti žemės ūkio produkciją tik sudaręs su žemės ūkio produkcijos pardavėju rašytinę žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartį. Informaciją rūpimais klausimais taip pat galima rasti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje adresu vatzum.lt.

   2015-07-22

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Kokios yra Roundup (žoles naikinančio preparato) naudojimo taisyklės sodų bendrijoje? Kokiu atstumu nuo geriamųjų šulinių, auginamų daržovių yra saugu naudoti šį preparatą?

   Augalų apsaugos produktai (herbicidai) Roundup Ace, Roundup Classic, Roundup Bio yra skirti profesionaliajam naudojimui. Juos draudžiami naudoti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose. Minėtuose žemės sklypuose leidžiama naudoti herbicidus Dalgis, Ecoplug, Glyfos 360 SL, Glyfos Bio 360 SL, Glyfos bio 450 SL, Glyfos supreme, Glyphomax, Ouragan with system 4, Roundup Express, Taifun B, skirtus neprofesionaliems augalų apsaugos produktų naudotojams. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nuo 4 val. iki 21 val. draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti dirbamoje žemėje ar kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai. Taip pat privaloma žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų teritorijas. Tai ypač svarbu naudojant minėtus herbicidus. 

   2014-07-29

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Kur galėtume gauti informacijos apie trašų sunaudojimą Lietuvoje pagal regionus?

   Ūkio subjektai apie žemės valdoje kasmet naudojamas trąšas teikia ataskaitas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Norėdami gauti statistinę informaciją apie trąšų panaudojimą, turėtumėte pateikti oficialų prašymą centrui el. paštu info@vic.lt arba paštu adresu Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius, nurodydami Jus dominantį laikotarpį ir konkrečią trąšų panaudojimo sritį.

   2014-09-15

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Išsinuomotoje žemėje norime sėti žieminį rapsą, tačiau vienas mūsų kaimo gyventojas pareiškė, kad yra alergiškas rapsui ir pareikalavo jo nesėti. Ar mes galime sėti minėtąją kultūrą?

   Rapsus galite sėti, jokių įstatymų, draudžiančių auginti rapsus, nėra. 

   2015-07-13

   Atnaujinta: 2015 10 02