Čekija

Pasirašyti susitarimai:

Vykdomi projektai:

  • Žemės ūkio ministerija vykdo projektą EUPHRESCO II – Europos fitosanitarijos tyrimų koordinavimą kurio pagrindinis tikslas - vienyti Europos šalių viešąsias institucijas ir fondus, formuojančias ir finansuojančias nacionalines mokslo programas fitosanitarijos, augalų apsaugos tyrimų srityje.
    • Projekte dalyvauja institucijos iš 23 šalių, tarp jų ir Čekijos.
    • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 01 01 – 2014 03 31.
  • Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas vykdo projektą „Greiti tyrimo metodai ekologiškų augalininkystės produktų autentiškumui nustatyti (AuthenticFood)“, kurio tikslas sistemiškai įvertinti pagrindinius ekologiškų maisto produktų kokybės ir identifikavimo metodus, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007.
    • Projekte dalyvauja institucijos iš 8 šalių, tarp jų ir Čekijos.
    • Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011 – 2014 m.

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30