Veiklos

Žemės ūkio ministerija įgyvendina projektą „ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis bioekonomika“. Šiuo projektu siekiama stiprinti šalių, išsidėsčiusių aplink Baltijos jūrą, įgyvendinamų Kaimo plėtros programų poveikį Baltijos jūros regionui. Tai ypač svarbu rengiantis ateinančio 2021-2027 m. laikotarpio Lietuvos kaimo plėtros programai. Projekto pagrindinė partnerė yra Šiaurės Ministrų Taryba. Kiti projekto partneriai be Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos yra Suomijos Respublikos žemės ūkio ir miškų ministerija ir Švedijos žemės ūkio taryba.

Žemės ūkio ministerija vadovauja ES Baltijos jūros regiono strategijos daliai, susijusiai su bioekonomikos poveikio stiprinimu kaimo vietovėse. Keletą kartų per metus vyksta ES BJRS-EŽŪFKP vadovaujančiųjų institucijų tinklo narių susitikimai. Toks susitikimas įvyko ir rugsėjo 27 d. Kaune tarptautinės konferencijos „Kaimo plėtra 2019: moksliniai tyrimai ir inovacijos bioekonomikos plėtrai” metu.

Susitikimo metu dalyvavo Estijos ir Lenkijos žemės ūkio ministerijų atstovai, bei Europos Komisijos Kaimo plėtros tinklo koordinatorė Kasia Panfil. Buvo išklausyti pranešimai apie Kaimo plėtros programų įgyvendinimo eigą bei pasiekimus remiant bioekonomikos projektus. Pastebėta, kad tiek Lietuva, tiek Estija jau išmokėjo daugiau kaip pusė 2014-2020 metų kaimo plėtros programų lėšų įvairiems projektams, Lenkija – apie trečdalį lėšų.

Susitikimo metu buvo pristatytas Lietuvos išleistas leidinys, skirtas bioekonomikos geriesiems pavyzdžiams. Pažymėta, kad šie pavyzdžiai rodo, kad galima puikiai plėtoti verslą kaime ne tik remiantis tradiciniu žemės ūkiu. Verslininkai taikydami inovatyvias technologijas puikiai plėtoja tvarius, bioekonomikos modeliu paremtus verslus kaime.

Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie būsimo finansinio laikotarpio 2021-2027 metams numatomas paramos priemones. Estai planuoja investicijas į materialų turtą remti taikant  finansinės inžinerijos priemones. Siekiant paskatinti viešųjų prekių ir paslaugų plėtrą kuriančius projektus, bus skiriamas didesnis paramos intensyvumas. Tai bus taikoma ir finansuojant bioekonomikos projektus.

EKPT atstovė pristatė informaciją apie Europos kaimo plėtros tinklą (ENRD) bei tinklo renginius. Taip pat buvo pristatytos EKPT rekomendacijos dėl bioekonomikos įgyvendinimo valstybėse narėse.

Leidinys "Bioekonomika Lietuvoje: naujos galimybės kaimui ir žemės ūkiui"

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-04