Apie projektą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija yra tarptautinio projekto „ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika – žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“ partnerė. Projekto tikslas yra stiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį.

2014 m. lapkričio 27 d. vykusiame Projektų, finansuojamų iš tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo arba valstybės biudžeto lėšų, vykdymo ir valdymo Žemės ūkio ministerijoje koordinavimo komisijos posėdyje buvo pritarta projekto paraiškos teikimui siekiant gauti techninę paramą iš Europos Komisijos pagal veiksmą „Stiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį“. 2015 m. pateikus projekto paraišką techninei paramai gauti, 2016 m. atrinkta, kaip tinkama finansuoti.

Projekto pagrindinė partnerė yra Šiaurės Ministrų Taryba. Kiti projekto partneriai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Suomijos Respublikos žemės ūkio ir miškų ministerija, Švedijos žemės ūkio taryba. Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Projekto vertė – 40 600,20 EUR.

Siekiant įgyvendinti projektą organizuojami tarptautiniai renginiai su Kaimo plėtros programų valdymo institucijomis aplink Baltijos jūrą, susitikimai nacionaliniame lygmenyje su Kaimo plėtros programos suinteresuotais partneriais bei kitos projekto veiklos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-04