Pasirašyti susitarimai:

  • 2014 m. balandžio 2 d. pasirašytas Darbo planas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerijos susitarimą dėl ekonominio ir mokslinio-techninio bendradarbiavimo.
  • 2009 m. gruodžio 4 d. pasirašytas Memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos žemės ūkio ministerijų.
  • 1994 m. kovo 4 d. pasirašytas Susitarimas dėl mokslinio ir ekonominio bendradarbiavimo tarp LR žemės ūkio ministerijos ir Baltarusijos žemės ūkio ir maisto ministerijos.

Projektai:

  • ES techninės paramos projektas „Kokybės infrastruktūra Baltarusijoje – maisto sauga“. Projektą įgyvendino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Prancūzijos standartizacijos asociacija AFNOR. 

o  Projekto trukmė: 2012 m. – 2015 m.
o  Projekto tikslas – pagerinti Baltarusijos įstatyminę bazę ir administravimo infrastruktūrą standartizavimo ir akreditacijos srityse, užtikrinant maisto saugą (ypač pieno, mėsos, žuvies ir fasuoto vandens) bei vykdant sanitarinę maisto produktų rinkos kontrolę. Taip pat projekte numatytas Baltarusijos referentinių laboratorijų, atsakingų už fasuoto vandens, žuvies, mėsos ir  pieno produktų saugos užtikrinimą visuomenės sveikatos požiūriu, tinklo tobulinimas.

  • Vystomojo bendradarbiavimo programos projektas „Gyvūnų ligų kontrolės sistemos įgyvendinimas Baltarusijoje“. Projektą įgyvendino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

o  Projekto trukmė: 2013 m. kovas – 2013 m. rugsėjis
o  Projekto tikslas – sustiprinti Baltarusijos Respublikos kompetentingos institucijos specialistų gebėjimus gyvūnų ligų kontrolės bei laboratorinių tyrimų srityse.
 

Pranešimai spaudai:

Atnaujinimo data: 2023-12-21