2014-2020 m. Kaimo plėtros programos (KPP) priemonių supaprastinimai

1. Supaprastintos ir sutrumpintos 2-6 kartus kai kurių 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos (KPP) priemonių (6 priemonės, 2 verslui, 4 žemės ūkio produktų gamybai ir perdirbimui) paraiškų formos ir verslo planai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ca80910caf111e8bf37fd1541d65f38

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/122a1fa03a6111e99595d005d42b863e/asr

2. Plečiamas supaprastintas išlaidų apmokėjimo taikymas, kai paramos gavėjai atsiskaito už rezultatą, neteikdami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų, neatlikdami pirkimo procedūrų  pagal ŽŪM nustatytą tvarką.  Be to,  smulkiesiems ūkiams dar panaikintas ir projekto kontrolės laikotarpis, taip sumažinant administracinę naštą tiek paramos gavėjams ir NMA iki minimumo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a

3. 2019 ir vėlesniais metais administravimui imliose KPP priemonėse, tokiose kaip Konsultavimo paslaugos ūkiams, EIP, Parama profesiniam mokymui, Parama parodomiesiems bandymams taip pat yra parengti ir bus pradėtas taikyti supaprastintas išlaidų  apmokėjimas.

4. Sudarytos galimybės pagal priemones „,Parama smulkiesiems ūkiams“ ir „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos paraiškas teikti per ŽŪMIS sistemą, kai pačios pildymo formos yra automatizuotos, taip sumažinant pareiškėjų išlaidas dėl konsultantų samdymo.

5.   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

6. Plečiamos galimybės vienu metu įgyvendinti kelis projektus per skirtingas priemones, susiejant tai su dalyvavimu trumpųjų maisto grandinių priemonėje ir taip skatinant greitesnį žemės ūkio subjektų augimą (per vienas priemones įgyvendinant investicijas gamybai, pagal kitą įgyvendinti investicijas į apdorojimą, perdirbimą ir realizavimą). Dabar net 4 priemonėse žemės ūkio gamybai ir perdirbimui numatyta galimybė pateikus pagal kurią nors iš jų paraišką, dar tuo pačiu nepabaigus įgyvendinti projekto, teikti paraišką pagal trumpųjų maisto grandinių priemonę.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/122a1fa03a6111e99595d005d42b863e/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3

7. Su Europos Komisija praėjusiais pasiektas sutarimas, kad ūkininkai nuo šiol galės dalintis traktoriais ir kita ž. ū. technika (teikti vieni kitiems paslaugas), įgyta pagal 2014-2020 m. KPP Žemės ūkio valdų modernizavimo priemonę.

8. Pagal 2007-2013 metų KPP paramos verslui priemones projektams, kuriems buvo nustatytas 7 metų kontrolės laikotarpis, dabar jis yra sutrumpintas 2 metais, iki 5 metų.

9. Patikslintos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės, sušvelninant sankcijų dydžius dėl: nustatytų  cheminių medžiagų panaudojimo ekologinės gamybos lauke, rastos sandėlio chemijos, dirvožemyje radus patvarių sintetinių cheminių medžiagų (užterštas laukas galės pasitraukti iš ekologinio ūkininkavimo paramos, netaikant sankcijų dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo). Taip pat  pareiškėjams buvo sudaryta galimybė įsėlio užskaitai taikyti žaliąjį pūdymą.

 

10. Patikslintos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės, sušvelninant sankcijų dydžius (pagal atliktą analizę dėl nustatytų sankcijų) priklausomai nuo padaryto pažeidimo (ha, proc.) pagal įsipareigotą plotą, pagal atitinkamas priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-10