Administracinės naštos mažinimas

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto (toliau – KRK) 2018 m. gruodžio 9 d. sprendimą „Dėl administracinės naštos mažinimo“ iki 2019 m. vasario 20 d. pagal savo kompetenciją išnagrinėjo ir KRK pateikė 52 siūlymus iš 91 dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje. Kiti 38 siūlymai priskirti Aplinkos ministerijos kompetencijai , 1 siūlymas priskirtas Finansų ministerijos kompetencijai .

Pasiūlymus kaip sumažinti administracinę naštą pateikė įvairios žemdirbių organizacijos: Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija, Žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir kt..

ŽŪM kompetencijai priskirtus administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje klausimus galima suskirstyti į šiuos teminius blokus:

1) tiesioginė parama (tiesioginės išmokos);

2) parama ekologiniam ūkininkavimui;

3) gyvulininkystės klausimai;

4) augalininkystės klausimai;

5) administracinių patikrų supaprastinimo klausimai;

6) kiti klausimai.

Iš ŽŪM priskirtų 52 siūlymų 43 klausimai, t. y. 83 proc., jau yra išspręsti arba dalinai išspręsti. Likusiems klausimams, kurie yra ES teisės aktais reglamentuojami ir valstybės narės neturi daug laisvės nukrypti nuo bendrų principų, išspręsti reikalingos papildomos diskusijos politiniu lygiu ieškant kompromiso.

Čia pateikiami pagrindiniai supaprastinimai Tiesioginių išmokų srityje, kurie yra susiję su administracinės naštos mažinimu ir jau yra atspindėti naujausioje Tiesioginių išmokų taisyklių redakcijoje (ŽŪM 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. įsakymas  Nr. 3D-188) bei taikomi 2019 m. pasėlių deklaravimui:

 • Patikslinta ariamos žemės sąvoką: ariamajai žemei prilyginami ir tie plotai, kuriuose žemės ūkio augalai auginami naudojant bearimes technologijas;

 • Atsisakyta tam tikrų perteklinių datų, o daugelis kitų datų suvienodintos;

 • Nuo šių metų nebetikrinamas piktžolėtumas;

 • Švelnesnės sankcijos pareiškėjams pretenduojantiems į susietąją paramą už vaisių ir uogų auginimą ir nenuėmusiems derliaus laiku (iki einamųjų metų lapkričio 15 d.) parama bus nemokama tik už laukus, kuriuose užfiksuotas pažeidimas. Kai randamas kitas nei deklaruojamas susietajai paramai gauti pasėlis, neteisingo deklaravimo sankcija taikoma tik susietajai paramai, o kitoms tiesioginėms išmokoms ši sankcija netaikoma;

 • Sušvelnintas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimų traktavimas, pažeidus draudimą auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus statesniuose nei 12 proc. šlaituose, sankcijos sumažėja nuo 20 proc. iki 3–5 proc.;

 • Žalinimo išmokos mokėjimas nevėluos. Patikslinus posėlio deklaravimo tvarką, nurodant žieminį ar vasarinį posėlį, žalinimo išmokos bus mokamos neatidedant iki praėjusiais metais buvusios datos (gegužės 1 d.), tačiau kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus, praėjusiais metais žieminio posėlio plotas nebus belaikomas EASV elementu ir neatitiks žalinimo reikalavimų;

 • NMA nereikalaus valdymo teisės patvirtinimo dokumentų, jei pareiškėjai juos iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. bus įkėlę į Valdų registrą;

 • Mažinant skundų skaičių dėl žemės valdymo dokumentų buvimo/nebuvimo, skųsti galės tik žemės savininkai;

 • Siekiant mažinti NMA patikras pas ūkininkus numatyta galimybė kai kurių reikalavimų įvykdymą pateikti per mobiliąja ą „NMA AGRO“ programėlę nuotraukas tiesiai į NMA.

   

Savo pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkyje galite tiesiogiai siųsti žemės ūkio ministro patarėjui Alvydui Aleksandravičiui,: el. p.: alvydas.aleksandravicius@zum.lt .

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-23