Žemės ūkio ministerijos teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą

Viešųjų pirkimų organizavimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašo pakeitimas (patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020-10-13 įsakymu Nr. 3D-693)

Viešųjų pirkimų organizavimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020-01-13 įsakymu Nr. 3D-18 )

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pirkimo organizatoriai

Viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-04