Darbo užmokestis

Žemės ūkio ministerijoje dirba 345 darbuotojai (Ministerijos darbuotojų sąrašas). Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje dirba 8 (sąrašas) ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Darbo užmokestis 2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. IV ketv.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 5 punktu, skelbiame VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2022 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorių mėnesinės algos kintamoji dalis 2023 m.: 

VšĮ „Ekoagros“

 

Eil. Nr.

Rodiklis

2022 m.

(planas)

 

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur

39

10

2.

Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis

50

10

3.

Veiklos vykdytojų, iš kurių bus imami ir ištiriami mėginiai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos vykdytojų, kuriems VšĮ „Ekoagros“ atlieka oficialią kontrolę, skaičiaus mėginių

6

10

4.

Veiklos vykdytojų plėtra trečiosiose šalyse, veiklos vykdytojų, kuriems VšĮ ,,Ekoagros“ atlieka kontrolę, skaičiaus padidėjimo proc.

10

10

5.

Papildomų patikrų, pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) sistemą sertifikuojantiems šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimą, atsižvelgiant į riziką (naudoja augalų apsaugos produktus) einamaisiais metais, skaičius, proc. nuo sertifikuojamų ūkio subjektų skaičiaus.

≥ 7

10

 

Iš viso:

 

50

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros

Eil. Nr.

Rodiklis

2022 m.

(planas)

 

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Tarptautinių parodų, mugių, kuriose bus organizuojamas Lietuvos įmonių dalyvavimas, skaičius, vnt.

7

10

2.

Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje prevencija: informacijos sklaidos veiksmai (virtualūs ir kontaktiniai seminarai bei kitos informacijos sklaidos formos) tikslinei auditorijai, visuotinės tiekėjų apklausos ir (arba) administraciniai bei patikrinimai vietoje dėl galimos nesąžiningos prekybos, vnt.

10

15

3.

Platformos www.kaimasinamus.lt pertvarkymas įdiegiant naują funkcionalumą ir pasiūlant naudotojams platesnį paslaugų paketą.*

iki 2022-06-30

12,5

4.

Rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinės sistemos (RRPAIS) funkcionalumo užtikrinimas, jog visi programų „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“ dalyviai nuo 2022-09-01 pereitų prie mokėjimo prašymų pateikimo per naujai įdiegtą RRPAIS terminalą, proc.

100

12,5

 

Iš viso:

 

50.

*os www.kaimasinamus.lt pertvarkymas įdiegiant naują funkcionalumą (galimybę formuoti prekių krepšelius, vykdyti atsiskaitymus už prekes, pasirinkti prekių atsiėmimo ar pristatymo būdą) ir pasiūlant naudotojams platesnį paslaugų paketą (išplečiant prekių ir paslaugų pasiūlą: tautinio paveldo, maisto ir turizmo prekės bei paslaugos; integruojant interaktyvų kaimo verslų ir paslaugų žemėlapį, su galimybe planuotis kulinarinio ir tautinio pažinimo keliones).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-30