exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Darbo užmokestis

Žemės ūkio ministerijoje dirba 345 darbuotojai (Ministerijos darbuotojų sąrašas). Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje dirba 8 (sąrašas) ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Darbo užmokestis 2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. II ketv.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 5 punktu, skelbiame VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys VšĮ „Ekoagros“ ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorių mėnesinės algos kintamoji dalis 2021 m.: 

 

VšĮ „Ekoagros“

Eil Nr.

Rodiklis

2020 m. (planas)

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur

35

15

2.

Papildomų, iš anksto nepraneštų patikrų, ekologinės gamybos ūkio subjektuose, atsižvelgiant į rizikingas einamaisiais metais auginamas kultūras, skaičius, proc. nuo sertifikuojamų ūkio subjektų skaičiaus (neįskaitant patikrų, kurios atliekamos pagal rizikos įvertinimo procedūrą)

≥ 2

10

3.

Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis

Ne daugiau 80

5

4.

Užtikrinti įstatuose numatytų veiklos sričių – specialiosios literatūros apie ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų auginimo, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo standartus bei sertifikavimą platinimas ir švietėjiška veikla ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų, jų auginimo, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo temomis – įgyvendinimą išleidžiant šviečiamosios priemonės „Eko takučiu – ten, kur sveika ir skanu“ tęsinį vyresniems vaikams ir išplatinant visiems Lietuvos pirmokams ir įstaigos darbuotojams dalyvaujant švietimo įstaigų renginiuose, leidinių skaičius, vnt.

Pravesti šviečiamųjų renginių apie ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus tikslinėms auditorijoms (ugdymo įstaigose / švietimo sistemos darbuotojams / maitinimu ugdymo įstaigose besirūpinantiems darbuotojams), skaičius vnt.

≥ 30 000

ir

≥ 10

10

 

Iš viso:

 

40

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros

Eil. Nr.

Rodiklis

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

2020 m.

 

1.

Administruojamų paslaugų apimtis vienam įstaigos darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), Eur

10

100 000

2.

Tarptautinių parodų, kuriose organizuojamas Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės pristatymas ir verslo misijų skaičius, vnt.

10

3

3.

Parengtų naujų ir atnaujintų žemės, miškų, maisto  ūkio, žuvininkystės tradicinių amatų bei kaimo plėtros formaliojo ir neformaliojo tęstinio programų skaičius, vnt.

15

20

4.

Patikrintų paramos pareiškėjų skaičius pagal  administravimo priemones, patikrų skaičius, vnt.

15

50*

*Paramos pareiškėjai turi po 2–3 ugdymo įstaigas, kuriose atliekamos paramos pareiškėjo patikros.“

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-19