KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOMS SITUACIJOS IR KARO METUI