2016 m. vykdomi pirkimai

Tarptautinės parodos „Žalioji savaitė“ ploto nuomos ir registracijos paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Ekonomikos Prekybos politikos ir eksporto skatinimo  skyriaus vedėja  Rimutė Kėkštienė, tel. (8 5) 239 1122, el. p. rimute.kekstiene@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. 2391 043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Dokumentų valdymo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo  departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. aivaras.proscevicius@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. 2391 043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Tyrimo "Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų programos įgyvendinimo metų pažangos įvertinimas" atlikimo paslaugų pirkimas.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žuvininkystės departamento Europos sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Joana Žemaitienė, tel. (8 5) 239 8426, el. p.  joana.zemaitiene@zum.lt ir
 • Tiesės departamento Tiesės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Ramanavičius, tel. (8 5) 239 1037, el. p. povilas.ramanavicius@zum.lt

 

Rezervinio duomenų centro įrangos pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p.  aivaras.proscevicius@zum.lt ir
 • Tiesės departamento Tiesės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Irutė Osičnienė, tel. (8 5) 239 1285, el. p. irute.osicniene@zum.lt

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei institucijų, kurioms yra deleguotos atitinkamos funkcijos, atitikties akreditavimo kriterijams iš EŽŪFKP finansuojamų priemonių („Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“, „Bendradarbiavimas“ ir „Rizikos valdymas“) priežiūros paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Vidaus audito departamento Rizikos analizės ir kontrolės skyriaus vedėja Iveta Aukštuolienė, tel. (8 5) 239 1093, el. p. iveta.aukstuoliene@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. 2391 043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Ministerijos darbuotojų anglų kalbos mokymų paslaugos

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Teisės departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ribinskienė, tel. 8 5 239 1034, el. p. agne.ribinskiene@zum.lt
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Irutė Osičnienė, tel. 8 5 239 1285, el. p. irute.osicniene@zum.lt

 

Tautinio paveldo interneto svetainės priežiūros paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Neniškienė, tel. 8 5 239 8479, el. p. egle.neniskiene@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt.

 

Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato patalpų biuro baldų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Juraitė, tel. (8 5) 2391 217, el. p. zivile.juraite@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė,, tel. (8 5) 239 1209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt.

 

Tautinio paveldo interneto svetainės priežiūros paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Neniškienė, tel. (8 5) 239 8479, el. p. egle.neniškiene@zum.lt,
 • Veiklos administravimo ir turto valdymo  departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. aivaras.proscevicius@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. 2391 043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Užsienio kalbų (anglų) mokymo  paslaugų supaprastintas  pirkimas apklausos būdu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti

 • Teisės departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ribinskienė, tel. (8 5) 239 1034, el. p. agne.ribinskienezum.lt,  
 • Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Irutė Osičnienė, tel. (8 5) 239 1285, el. p. irute.osicniene@zum.lt, ministerijos fakso Nr. (8 5) 239 1212.

 

Vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo ir priežiūros auditų paslaugų (Žemės ūkio ministerijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standartą, pakartotinio sertifikavimo ir priežiūros auditų paslaugų) supaprastintas pirkimas.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Tvaskus, tel. (8 5) 239 12227, el. p. karolis.tvaskus@zum.lt ir
 • Tiesės departamento Tiesės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Irutė Osičnienė, tel. (8 5) 239 1285, el. p. irute.osicniene@zum.lt.

 

Mokymų  „Naujausi pokyčiai lyderystės praktiniai metodai ir jų įgyvendinimas valstybės tarnyboje“ paslaugų supaprastintas pirkimas apklausos būdu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti

 • Teisės departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Latėnienė, tel. (8 5) 239 1058, el. p. aurelija.lateniene@zum.lt,  
 • Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Irutė Osičnienė, tel. (8 5) 239 1285, el. p. irute.osicniene@zum.lt, ministerijos fakso Nr. (8 5) 239 1212.

 

Tyrimo „Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio, įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą, išankstinis vertinimas“ paslaugų pirkimas.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Oskaras Plieskis, tel. (8 5) 239 1179, oskaras.plieskis@zum.lt.
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, monika.valanciene@zum.lt.

 

Visuomenės informavimo kampanijos regioninėse ir specializuotose žiniasklaidos priemonėse parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnietė Mačiulaitytė, tel. (8 5) 239 1272, agniete.maciulaityte@zum.lt.
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, monika.valanciene@zum.lt

 

Darbo užmokesčio programos priežiūros paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, aivaras.proscevičius@zum.lt.
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, monika.valanciene@zum.lt.

 

Automobilinių degalų pirkimas degalinėse

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo  departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239 1214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. 2391 043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Tyrimo „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose 2016-2018 metais“ nustatymas ir biologinės įvairovės kaitos vertinimas“ paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vedėjas Darius Liutikas, tel. (8 5) 239 8415, el. p. darius.liutikas@zum.lt,
 • Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Belevičienė, tel. (8 5) 239 1269, el. p. daiva.beleviciene@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. 2391 043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Mobilaus plačiajuosčio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento  Informacinių technologijų poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. 2391 197.
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintautė Samalavičienė, tel. 2391 037.

 

Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministerijos  ekspozicijos įrengimo, išlaikymo ir aptarnavimo paslaugų  Tarptautinėje žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje „AgroBalt“ pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Ekonomikos departamento Prekybos politikos ir eksporto skatinimo skyriaus vedėja Rimutė Kėkštienė, tel. (8 5) 239 1122, el.p. rimute.kekstiene@zum.lt
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus patarėja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

 

Valstybės įmonių sudarytų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 •  Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kišvinas, tel. (8 5) 239 1280, el. p. ignas.kisvinas@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, el. p. monika.valanciene@zum.lt.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11