2015 m. vykdomi pirkimai

Žiniasklaidos stebėsenos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir jos įgyvendinimą, bei kitas žemės ūkio aktualijas paslaugų pirkimas

Topografijos ir infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų sudėtinių el. paslaugų sukūrimo ir įdiegimo investicinio projekto parengimo paslaugų  pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus  vedėjas Nerijus Gudelis, tel. (8 5) 239  1188, el. p. nerijus.gudelis@zum.lt,
 • Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Tracevičienė, tel. (8 5) 210 0526, el. p. renata.traceviciene@zum.lt.
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas 

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 2391 214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Rosita Pletienė, tel. (8 5) 239 1275, el. p. rosita.pletiene@zum.lt.    

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) išlaidų sertifikavimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas Artūras Ugenskas, tel. (8 5) 239 1045, el. p. arturas.ugenskas@zum.lt,
 • Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė Goda Grebelienė, (8 5) 239 1107, el. p. goda.grebeliene@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite @zum.lt.

 

Kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informavimo technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. aivaras.proscevicius@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, el. p. monika.valanciene@zum.lt.
 •  

Automobilių pirkimas. Priedas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus  vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239  1214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Informacinės sistemos (IS) kritinės infrastruktūros remonto ir priežiūros paslaugų pirkimas. Priedas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: 

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informavimo technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. aivaras.proscevicius@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, el. p. monika.valanciene@zum.lt.

 

Microsoft Dynamics NAV programinės įrangos naujinimo programos paslaugų pirkimas. Priedas.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informavimo technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. aivaras.proscevicius@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, el. p. monika.valanciene@zum.lt.

 

Konsultavimo paslaugų pirkimas. Priedas.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis, tel. (8 5) 239 1272, el. p. sigitas.miskinis@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Valančienė, tel. (8 5) 239 1054, el. p. monika.valanciene@zum.lt .

 

Visuomenės informavimo kampanijos nacionaliniuose spaudos leidiniuose, nacionaliniuose televizijos kanaluose, radijuje ir internete parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Beatričė Varneckytė, tel.: (8 5) 2391 256, faks.: (8 5) 2391212,  el. paštas beatrice.varneckyte@zum.lt
 • Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnietė Mačiulaitytė, tel.: (8 5) 2391 272, faks.: (8 5) 2391212,  el. paštas agniete.maciulaityte@zum.lt
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. paštas rasamiliunaite@zum.lt.

 

Vaizdo klipo gamybos paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnietė Mačiulaitytė, tel. (8 5) 239 1272, el. p.agniete.maciulaityte@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Stonkutė, tel. (8 5) 239 1054, el. p. monika.stonkute@zum.lt.

Vertinimo „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. Programos aplinkosauginių poveikio rodiklių identifikavimas ir programos poveikio aplinkai vertinimas“ paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vedėjas Darius Liutikas, tel. (8 5) 239 8415, el. p. darius.liutikas @zum.lt,
 • Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gailutė Pikūnaitė, tel. (8 5) 239 1159, el. p. gailutė.pikunaite@zum.lt
 • Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Belevičienė, tel. (8 5) 239 1269, el. p. daiva.beleviciene@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

II klasės kviečių (2014 m. Derliaus) pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Marija Romanienė, tel. (8 5) 239 1142, el. p. marija.romaniene@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilmam@zum.lt.

Tarptautinės pienininkystės federacijos (idf) pasaulinio pienininkystės kongreso organizavimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Aleksandra Voicechovska, tel. (8 5) 239 1150, el. p. marija.romaniene@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Monika Stonkutė, tel. (8 5) 239 1054, el.p. monika.stonkute@zum.lt.

Visuomenės informavimo kampanijos regioninėse, vietinėse, specializuotose ir tautinėms mažumoms skirtose žiniasklaidos priemonėse parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti:

 • Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Beatričė Varneckytė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, tel.: (8 5) 2391 256, faks.: (8 5) 2391212, el. p. beatrice.varneckyte@zum.lt,
 • Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnietė Mačiulaitytė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, tel.: (8 5) 2391 273, faks.: (8 5) 2391212, el. p. agniete.maciulaityte@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilmam@zum.lt

 

Ministerijos ir pavaldžių institucijų Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) duomenų analizės ir vertinimo paslaugų pirkimas 

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Romanovienė, tel. (8 5) 239 1072, el. p. vilma @zum.lt,
 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Drazdauskienė, tel. (8 5) 239 1380, el. p. erika@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite@zum.lt.

 

Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Protokolo skyriaus vyr. specialistė Birutė Gudaitienė, tel. (8 5) 239 1119, el.p. biruteg@zum.lt;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Monika Stonkutė, tel. (8 5) 239 1054, el.p. monika.stonkute@zum.lt.

 

Lengvojo automobilio pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 2391 214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite @zum.lt.

 

Tarptautinės organizacijos FARNET  leidinių vertinimo, maketavimo ir leidybos paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žuvininkystės departamento ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Špukienė tel. (8 5) 239 8405, el. paštas aiste.spukiene@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. rasa.miliunaite @zum.lt.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11