2013 m. vykdomi pirkimai

Tyrimo „Gamtinių trūkumų turinčių žemės ūkio žemės plotų (mažiau palankių ūkininkauti vietovių)  identifikavimas–3“ atlikimo   paslaugų pirkima

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Motiejaitė, tel. (8 5) 239 1261, el. p. rasa.d@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilmam@zum.lt

Žemės ūkio ministerijos administracinių pastatų apsaugos, signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrangos techninės priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239 1214;
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Lonienė, tel. (8 5) 2391 037, el. p.: Jovita.loniene@zum.lt.

Tarptautinės žemės ūkio ir maisto pramonės parodos "agrobalt" organizavimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Rimutė Kėkštienė, tel. (8 5) 239 1122, el. p. rimute.kekstiene@zum.lt;
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Lonienė, tel. (8 5) 239 1037, el. p. jovita.loniene@zum.lt.

Mokymų „disc bendravimo ir bendradarbiavimo strategijos“ paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Teisės departamento Personalo skyriaus  vyriausioji specialistė Aurelija Latėnienė, tel. (8 5) 239 1058, el. p. aurelija.lateniene@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1209, el. p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Nešiojamų kompiuterių pirkimas 

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas A. Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. Aivaras.Proscevicius@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209, el. p. Dalia.Sereikaite@zum.lt.

Duomenų saugyklos pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas A. Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. Aivaras.Proscevicius@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209, el. p. Dalia.Sereikaite@zum.lt.

Automobilio (8 vietų) pirkimas 

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239 1214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209, el. p. Dalia.Sereikaite@zum.lt.

Ministerijos ir pavaldžių institucijų viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (vsakis) duomenų analizės ir vertinimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Romanovienė, tel. (8 5) 239 1072, el. p. vilma.romanoviene@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilmam@zum.lt.

Dažomųjų miltelių ir kitų eksploatacinių medžiagų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. aivaras.proscevicius@zum.lt;
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Tarptautinio ristūnų žirgų renginio organizavimo paslaugos pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyr. specialistas Vincentas Bučelis, tel. (8 5) 239 1151, el.p. Vincentas.Bucelis@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. Rasa.Miliunaite@zum.lt.

Audito, skirto Europos Sąjungos baltijos jūros regiono strategijos 9 prioriteto bendrajam veiksmui „Stiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį“, paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė Živilė Šukytė-Kraskauskienė, tel. (8 5) 239 1271, el. p. Zivile.Sukyte@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyr. specialistė Evelina Blažiūnaitė, tel. (8 5) 239 1252, el. p. Evelina.Blaziunaite@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. Rasa.Miliunaite@zum.lt.

Tradicinių amatininkų kompetencijų tobulinimo sistemos modelio, kvalifikacijos tobulinimo neformaliojo švietimo  programos ir metodinių rekomendacijų profesijos, bendrojo ugdymo mokytojams parengimo, seminarų organizavimo paslaugų pirkimas  

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė, tel. (8 5) 239 8493, el. p. Egle.Martinkiene@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistė Rasa Miliūnaitė, tel. (8 5) 239 1043, el. p. Rasa.Miliunaite@zum.lt.

Microsoft dynamics nav naujinimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. Aivaras.Proscevicius@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilmam@zum.lt.

Turto inventorizavimo posistemės pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el. p. aivaras.proscevicius@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Lonienė, tel. 239 1037,el. p. jovita.loniene@zum.lt.

Automobilių plovimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: 

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239 1214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Lonienė, tel. 239 1037,el. p. jovita.loniene@zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato (Gedimino pr. 19, vilnius) rekonstravimo (remonto) darbai

Pirkimo dokumentai: Techninė specifikacija, Architektūra, Darbų kiekių žiniaraščiai, ElektrotechnikaOro kondicionavimas, Gaisrinė signalizacija, Elektroniniai ryšiai

Tiesioginį ryšį su tiekėju palaiko

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Edvardas Zdanevičius, tel. (8 5) 2391 120, el.p. edvardas.zdanevicius@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel. 2391 209, el.p. dalia.sereikaite@zum.lt.

Dokumentų valdymo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197,el.p. Aivaras.Proscevicius@zum.lt.,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209,el.p. Dalia.Sereikaite@zum.lt.

Kviečių pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio gamybos ir maisto maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vyr. specialistė Marija Romanienė, tel. (8 5) 239 1142, el. p. marija@zum.lt, faks.: (8 5) 239 1212,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. 2391 085, el.p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Tyrimo „Nacionalinio kaimo tinklo veiklos problemos 2007–2013 m. ir veiklos tobulinimo kryptys po 2013 m.“ atlikimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Žaneta Jucaitytė, tel. (8 5) 2398 463, el.p. zaneta.jucaityte@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Sereikaitė, tel. 2391 209, el.p. dalia.sereikaite@zum.lt.

Automobilių plovimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239 1214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209, el.p. dalia.sereikaite@zum.lt.

Tarptautinės organizacijos farnet leidinių vertimo, leidybos ir įrašymo į skaitmenines laikmenas paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Bajoriūnas, tel. (8 5) 239 1066, el.p. antanas.bajoriunas@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos kritinės infrastruktūros priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vedėjas Aivaras Proscevičius, tel. (8 5) 239 1197, el.p. AivarasP@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ona Zablockytė, tel. 239 1052, el.p. ona.zablockyte@zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos administracinių pastatų Gedimino pr. 19 / Vienuolio g. 1 ir J. Lelevelio g 6, Vilniuje, juose esančių patalpų apsaugos, viešosios tvarkos palaikymo ir apsauginės, gaisrinės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrangos techninės priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 2391 214, el.p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Sereikaitė, tel. 2391 209, el.p. dalia.sereikaite@zum.lt.

Automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239 1214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Lietuvos žvejybos pastangų 2012-2013 metais reguliavimo plano papildomo įvertinimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos sąjungos paramos skyriaus vedėja Jūratė Masiulienė, (8 5) 239 1182, el. p. jurate.masiuliene@zum.lt;
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Tyrimo „Europos inovacijų partnerystės (eip) modelis, taikytinas Lietuvoje po 2013 metų“ atlikimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Zaluska, tel. (8 5) 2398 479, el. p. jovita.zaluska@zum.lt ir
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 2391 209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt.

Lengvojo automobilio pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjas įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Aleksejevas, tel. (8 5) 239 1214, el. p. andrius.aleksejevas@zum.lt,
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el. p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Statinio techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Adomavičienė, tel. (8 5) 2391 136, el. p. rita.adomaviciene@zum.lt
 • (techninės specifikacijos klausimais),Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Zablockytė, tel. (8 5) 2391 052, el. p.ona.zablockyte@zum.lt(viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimais).

Nacionalinio akvakultūros strateginio plano parengimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žuvininkystės departamento ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Kiminaitė, tel. (8 5) 239 8426, el. p. daiva.kiminaite@zum.lt,
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt. Fakso Nr. (8 5) 239 1212.

Antspaudų, pagalvėlių antspaudams ir vizitinių kortelių pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Ulozienė, tel. (8 5) 239 1231, el.p. janina.uloziene@zum.lt,
 • Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Zablockytė, tel. 239 1052, el.p. ona.zablockyte@zum.lt.

LR žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veiklos valdymo stebėsenos procesų modelio parengimo ir diegimo ministerijos kokybės vadybos sistemoje paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Programinio valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvydas Laurinkevičius, tel. (8 5) 2391 384, el. p. arvydas.laurinkevicius@zum.lt,
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Zablockytė, tel. (8 5) 2391 052, el.p. ona.zablockyte@zum.lt

Tyrimo „Ekologinio ūkininkavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo programų vertinimas“ paslaugų pirkimas 

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Ekonomikos ir programų vertinimo departamento  ES ir nacionalinių programų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gailutė Pikūnaitė, tel. (8 5) 239 1012, el. p. gailute.pikunaite@zum.lt, fakso Nr. (8 5) 239 1212,
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Zablockytė, tel. (8 5) 239 1052, el. p. ona.zablockyte@zum.lt.

Aptarnavimo ir maitinimo paslaugos

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Protokolo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Gudaitienė, tel. (8 5) 2391 119, el. p. birute.gudaitiene@zum.lt
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 2391 209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt.

Žiniasklaidos stebėsenos apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą ir jos įgyvendinimą bei apie kitas žemės ūkio aktualijas paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Bajoriūnas, tel. (8 5) 239 1066, el.p. antanas.bajoriunas@zum.lt;
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Miliauskienė, tel. (8 5) 239 1085, el.p. vilma.miliauskiene@zum.lt.

Tyrimo „Europos sąjungos kaimo plėtros 2014-2020 m. prioritetų derėjimas su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginėmis kryptimis“ atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Alma Rasimienė, tel. (8 5) 2398 418, el. p. alma.rasimiene@zum.lt,
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 2391 209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt

Konsultavimo ir rekomendacijų parengimo paslaugų, skirtų pasirengimui įgyvendinti ir įgyvendinant programinį dokumentą kaimo plėtrai 2014–2020 m. pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Kaimo plėtros departamento  Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Venciulytė, tel. (8 5) 239 1266, el. p. inga.venciulyte@zum.lt, fakso Nr. (8 5) 239 1212,
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Sereikaitė, tel. (8 5) 239 1209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kokybės vadybos sistemos sertifikavimo paslaugų pirkimas

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

 • Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Programinio valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvydas Laurinkevičius, tel. (8 5) 2391 384, el. p. arvydas.laurinkevicius@zum.lt
 • Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Zablockytė, tel. (8 5) 2391 052, el. p.ona.zablockyte@zum.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11