2009 m. III-IV ketvirčiais planuojami vykdyti pirkimai

2009 m. III–IV ketvirčiais planuojami vykdyti viešieji prekių pirkimai.

Eil. Nr. Prekės pavadinimas Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno
(BVPŽ) kodas

Numatoma pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo
sutarties trukmė
Pirkimo būdas
1. 2009 m. derliaus grūdai 03211500-8 III ketv. 1 metai Atviras konkursas
2. Aliejus 15400000-2 IV ketv. 1 metai Apklausa
3. Ministerijos vidinisintranetinis portalas 48220000-6 IV ketv. 2 mėn. Apklausa
4. Modifikuota dokumentų valdymo sistema 48311100-2 III ketv. 1 metai Supaprastintas atviras konkursas
5. Navision programinės įrangos naujinimas 48422000-2 IV ketv. 1 metai Apklausa
6. Modifikuota vieninga žemės ūkio ministerijos apskaitos sistema 48444000-2 IV ketv. 1 metai Supaprastintas atviras konkursas
7. GFI programinės įrangos naujinimas 48511000-3 III ketv. 1 metai Apklausa
8. Kompiuterių apsaugos programinė įranga. 48730000-4 IV ketv. 2 mėn. Supaprastintas atviras konkursas
9. Serverių garantijos pratęsimas 48800000-6 IV ketv. 1 metai Apklausa
10. Įranga kompiuterių tinklo infrastruktūros atnaujinimui su rezervinio informacinės sistemos duomenų kopijavimo ir atstatymo įranga 48820000-2 III ketv. 3 mėn. Supaprastintas atviras konkursas

2009 m. III–IV ketvirčiais planuojami vykdyti viešieji paslaugų pirkimai.

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Paslaugų kategorija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas

Numatoma pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė Pirkimo būdas
1. Tinklalapio, skirto supažindinti ūkininkus su kompleksinės paramos reikalavimais ir konsultuoti dėl jų laikymosi, sukūrimo paslaugos 7 72000000-5 IV ketv. 3 metai Supaprastintas atviras konkursas
2. Vieningos apskaitos sistemos priežiūros paslaugos 7 72000000-5 IV ketv. 1 metai Supaprastintas atviras konkursas
3. Dovo priežiūros paslaugos 7 72000000-5 IV ketv. 1 metai Apklausa
4. Internetinio puslapio priežiūros paslaugos 7 72000000-5 IV ketv. 1 mėn. Apklausa
5. Kompiuterinės įrangos remonto paslaugos 7 72267200-1 Pagal poreikį Pagal poreikį Supaprastintas atviras konkursas
6. Kompiuterinio tinklo konfigūravimo paslaugos 7 72700000-1 IV ketv 3 mėn. Apklausa
7. Programinių modulių, skirtų elektroniniu būdu gautų ministerijoje klausimų/prašymų administravimo, jų registravimo, atsakymų į paklausimus vykdymo kontrolės, klausimų-atsakymų analizės ir ataskaitų rengimo sukūrimo, jų įgyvendinimo ir priežiūros paslaugos 7 72260000-5 III ketv.

1 metai 7 mėn.

Supaprastintas atviras konkursas
8. Žalio pieno tyrimų saugos ir kokybės stebėsenos kontrolės reikmėms paslaugos 8 73110000-6 IV ketv. 1 metai, su galimybę pratęsti 2 metams Neskelbiamos derybos
9. Tęstinio profesinio mokymo poreikio nustatymo ir mokymo kokybės monitoringo paslaugos pagal KPP I krypties 1 priemonę "Profesinis mokymas ir informavimas" 24 80000000-4 III ketv. 3 metai Supaprastintas atviras konkursas
10. Mokymo programų ir dalykinės mokymo medžiagos pagal KPP 1 krypties 1 ir 2 priemones dėstytojams, konsultantams ir galimiems paramos gavėjams parengimo paslaugos 24 80000000-4 IV ketv. 1 metai 6 mėn.. Supaprastintas atviras konkursas
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11