Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Departamento direktorius Rimantas Krasuckis 302 2391130
Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius 313 2391146
Departamento direktoriaus pavaduotojas Jonas Lisauskas 331 2391370
Vyriausioji specialistė Irena Mockeliūnienė 303 2391131

Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Neda Jakubauskienė 310 2391096
Vyriausioji specialistė Jurgita Gasiūnaitė 310 2398498
Vyriausioji specialistė Jūratė Mikaliūnienė 347 2391263
Vyriausioji specialistė Aira Šakūrienė 333 2391089
Vyriausioji specialistė Agnė Prakapienė 336 2391246
Vyriausioji specialistė Kristina Dirmienė 336 2391241

Augalininkystės skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Vyriausioji specialistė Dalia Abraitytė 308 2391243
Vyriausioji specialistė Virginija Vingrienė 356 2391135
Vyriausioji specialistė Marija Romanienė 356 2391142

Gyvulininkystės skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėjas Vaidotas Prusevičius 350 2391149
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Tamkuvienė 345 2391133
Vyriausiasis specialistas Vincentas Bučelis 351 2391151
Vyriausiasis specialistas Gediminas Vagonis 351 2391153
Vyriausioji specialistė Kristina Paliutienė 351 2391152
Vyriausioji specialistė Aleksandra Voicechovska 352 2391150
Vyriausioji specialistė Lina Šimonienė 347 2398470
Vyriausiasis specialistas Arūnas Raila 347 2391132

Kokybės politikos skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Jolita Martutaitytė 18 2391162
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Aurika Banienė 316 2391282
Vyriausiasis specialistas Linas Vingras 357 2391129
Vyriausiasis specialistas Rolandas Valatkevičius 357 2391143
Vyriausioji specialistė Fausta Viktorija Osičnaitė 316 2391164

Maisto pramonės skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Lilija Tepelienė 355 2391163
Skyriaus patarėja Jūratė Kišerauskė 349 2391140
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Baranauskienė 25-2 2391168
Vyriausioji specialistė Vaida Janulevičiūtė 25-2 2391194
Vyriausioji specialistė Rūta Savickienė 20 2391161
Vyriausioji specialistė Lina Janušauskienė 349 2391342
Vyriausioji specialistė Vida Kučinskienė 20 2391139
Vyriausioji specialistė Neringa Michailovaitė 20 2391167
Vyriausioji specialistė Agnė Gudaitytė 16 2391171

Išmokų už plotus skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėjas Antanas Karbauskas 342 2391373
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Kavaliauskaitė 341 2391148
Vyriausioji specialistė Eglė Daunorienė 338 2391371
Vyriausiasis specialistas Skirmantas Ramoška 343 2391166
Vyriausiasis specialistas Šarūnas Celiešius 338 2391372
Last updated: 17-04-2020