Lietuva dalyvauja ES projekte

Data

2012 04 11

Įvertinimas
0

2012 m. balandžio 11 d. Serbijos Vyriausybės rūmuose paskelbta apie pradedamą įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) finansuojamą dvynių projektą „Maisto saugos ir gyvūnų gerovės pajėgumų vystymas“, kuriam vadovaus Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ekspertai bendradarbiaudami su Vengrijos specialistais. Projekto atidaryme dalyvavo ir pasisakė Lietuvos žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, Serbijos žemės ūkio, miškų ir vandens išteklių ministras Dušan Petrovič ir ES delegacijos Serbijoje vadovas Vincent Degert.

 

Šį ES finansuojamą projektą, kurio vertė 2 milijonai eurų, planuojama įgyvendinti per 30 mėnesių – iki 2014 m. rugsėjo mėn. Pagrindinis jo tikslas – teikti pagalbą Serbijos Žemės ūkio, miškų ir vandens išteklių ministerijos Veterinarijos departamentui, stiprinti jo pajėgumus, padėti sėkmingai įgyvendinti Maisto saugos ir Gyvūnų saugos įstatymus, kurie yra suderinti su ES teise.

 

Dvynių projekte „Maisto saugos ir gyvūnų gerovės pajėgumų vystymas“ Lietuvos ekspertai kartu su Vengrijos specialistais padės Serbijos kolegoms savo šalyje įgyvendinti ES maisto saugos ir gyvūnų gerovės reikalavimus, glaudžiai bendradarbiaus kuriant šios srities teisės aktus. Bus atlikta išsami maisto saugos ir gyvūnų gerovės analizė, parengtas poreikių vertinimas, organizuojami įvairūs mokymai šios šalies Veterinarijos departamento personalui bei kitiems atsakingiems darbuotojams, vykdantiems veterinarinę kontrolę. Planuojama Lietuvoje surengti stažuotę Serbijos veterinarijos specialistams. Šios šalies maisto verslo operatoriai bus supažindinti su ES galiojančiomis maisto saugos taisyklėmis ir reikalavimais.

 

„ES standartų įgyvendinimas maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityje Serbijai bus labai svarbus veiksnys jos integravimosi į ES procese. Kaip šalis kandidatė, Serbija numato didinti gyvūninės kilmės produktų importo ir eksporto apimtis, todėl maisto saugos ir gyvūnų gerovės standartų taikymas tampa ekonomine ir komercine būtinybe, siekiant stiprinti Serbijos prekybą su ES valstybėmis narėmis. Šių standartų taikymas taip pat sumažins per maistą plintančių ligų riziką ir padės užtikrinti sveikatos saugą Serbijos gyventojams,“ – komentavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius.

 

Vizito Serbijoje metu taip pat įvyko Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) direktoriaus Sauliaus Silicko susitikimas su Žemės ūkio išmokų direktorato prie Serbijos žemės ūkio, prekybos, miškininkystės ir vandentvarkos ministerijos (Direktoratas) direktoriumi Dejan Serdar.

 

Jo metu buvo pasirašytas protokolas dėl Direktorato (Serbija) ir NMA(Lietuva) bendradarbiavimo. Šiuo dokumentu įtvirtinta nuostata, kad Direktoratas prisijungs prie tarptautinės Baltijos šalių  ir Lenkijos mokėjimo agentūrų iniciatyvos dėl metinių konferencijų, kurios bendru sutarimu bus organizuojamos iš eilės kiekvienoje iš Baltijos šalių, Lenkijoje ir Serbijoje.

 

Remiantis protokolu, pirmoji tokia konferencija Serbijoje turėtų įvykti jau 2012 metų rudenį. NMA, savo ruožtu, teiks naujajam iniciatyvos dalyviui visokeriopą paramą, organizuojant šį tarptautinį renginį.

 

Tokio pobūdžio  tarptautiniai susitikimai organizuojami jau 10 metų, o Direktorato atstovai pirmą kartą prisijungė prie šio „klubo“ 2011 m. rugsėjo mėnesį, sudalyvavę Klaipėdoje organizuotoje konferencijoje.