Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos konferencijoje ministras prof. V.Jukna akcentavo tvaraus žemės ūkio vystymosi ir saugaus maisto svarbą

Data

2013 06 19

Įvertinimas
0

Birželio 19 d. Romoje aštuonias dienas vykstančioje Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos (FAO) 38-oje Konferencijoje Lietuvos Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna skaitė pranešimą trijų Baltijos valstybių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos vardu.

Palaikydamas Europos Sąjungos šalių narių bendrą poziciją ministras prof. V. Jukna kalbėjo: „Laiku pradėtas tvarus žemės ūkio vystymasis, ypač saugaus maisto kontekste, yra kaip kertinis akmuo aprūpinant pasaulį sveiku ir saugiu maistu. Daugelyje pasaulio valstybių nevisavertės mitybos  pasekmės, išaugus maisto pasiūlos įvairovei, įtakoja didėjančią viršsvorio, nutukimo bei alergijų maisto produktams problemą. Tai labai aktualu mažesnes pajamas ir išsilavinimą turintiems visuomenės sluoksniams. Todėl Baltijos šalys akcentuoja tvaraus žemės ūkio vystymosi, saugaus ir sveiko maisto svarbą bei ragina FAO organizacijos nares prisiimti atsakomybę už iššūkius įgyvendinant šiuos prioritetus ir sprendžiant problemas  tarptautiniu mastu. Laisvoje rinkoje tai gali būti pasiekta per vartotojų edukacinių projektų vystymą. Todėl trys Baltijos šalys prašo  tarptautinę visuomenę nukreipti pastangas į sveikos mitybos pasirinkimo reikšmę mūsų vaikų, besilaukiančių ir maitinančių motinų vardan“. 

Ministras prof. V. Jukna priminė, jog neturėtume būti šališki dėl žemės ūkio produktų industrializacijos padarinių: didėjančio maisto pakuočių kiekio, nesuvartoto maisto praradimų. Uždavęs retorinį klausimą, koks galėtų būti FAO vaidmuo išsakytu aspektu, pasiūlė panaudoti visų pripažįstamą didžiausią teiktiną pridėtinę FAO vertę - duomenų rinkimo pajėgumus bei reikšmingas žinias, teikiant žemės ūkio vystymosi apžvalgas, o sveikų dietų reglamentavimą įvardijo kaip vieną iš galimų nagrinėtinų temų ateityje šioje tarptautinėje organizacijoje.

Renginyje dalyvavo ir žemės ūkio politikos klausimais pasisakė Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, 5 valstybių vadovai, 70 šalių žemės ūkio ministrai ir 191 FAO šalių narių delegacijų atstovai.  Lietuva, netrukus pradėsianti pirmininkavimą ES Tarybai, yra pasirengusi koordinuoti ES politiką ir prisidėti prie glaudesnio FAO tikslų įgyvendinimo.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 014