Afrikinis kiaulių maras: Baltijos šalių ir Lenkijos atstovai susitiko su EK ekspertais

Data

2014 09 01

Įvertinimas
0

Baltijos šalių ir Lenkijos žemės ūkio ministerijų ir veterinarijos atstovai susitiko Pulavuose (Lenkija), kad aptartų afrikinio kiaulių maro (AKM) padarinius, įvertintų problemos mastą ir sutartų dėl galutinių sprendimų.

Pulavuose buvo surengta didžiulė konferencija, kurioje dalyvavo Baltijos šalių ir Lenkijos žemės ūkio ministerijų ir veterinarijos atstovai bei Europos Komisijos ekspertai. „Buvo įdomu išgirsti specialistų nuomones. Kaip žinome, afrikinis kiaulių maras – tai nėra tik Baltijos šalių ar Lenkijos problema, tai visos Europos problema, todėl Europos Komisijos ekspertams teko atsakyti į daugybę pateiktų klausimų“, – kalbėjo žemės ūkio viceministras Saulius Cironka. Anot viceministro, Europos Komisijos ekspertų nuomonė ne visada sutapo su Baltijos šalių turima patirtimi. „Vienintelis skirtumas – tai požiūris į smulkiuosius ūkininkus, Latvija teigia, kad smulkieji ūkininkai turėtų išnaikinti kiaules, Lietuva, Lenkija ir Estija su tuo nesutinka“, – teigė Jonas Milius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas.

Susitikimo metu visos šalys dar kartą patvirtino, kad  prašys 100 proc. kompensacijų iš Europos Komisijos. Parengtoje priemonių programoje siūloma skirti lėšų: dezinfekcijai, šernų populiacijai mažinti, moksliniams tyrimams ir paramai smulkiajam verslui. Daugiausia dėmesio bus skiriama dezinfekavimo įrangai įsigyti, laboratoriniams tyrimams, buferinei zonai įrengti ir jos priežiūrai, mobiliajai šalutinių gyvūninių produktų deginimo įrangai įsigyti, afrikinio kiaulių maro židinyje patirtiems nuostoliams kompensuoti, informacinei sklaidai. Taip pat siūloma visose programos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje) organizuoti mobiliųjų laboratorijų, kurios būtų aprūpintos reikiama įranga afrikinio kiaulių maro diagnozei atlikti, įsigijimą.

Tačiau svarbiausias ir visiems aktualus programos tikslas – užkirsti kelią tolesniam AKM plitimui į Europos Sąjungos  teritoriją ir sudaryti sąlygas smulkiesiems kiaulių augintojams pereiti prie  kitų ūkinių gyvūnų auginimo veiklos.

Liepos pabaigoje žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės kvietimu į Vilnių atvyko Estijos, Latvijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai bei veterinarijos atstovai. Tuomet buvo nutarta, kad kiekviena valstybė parengs savo veiksmų planą, o vėliau pagal bendrą planą kreipsis dėl paramos į Europos Komisiją.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija