Teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatai

 

RODIKLIŲ APIE ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMĄ PAGAL PASLAUGŲ KVITUS

PER LAIKOTARPĮ  NUO 2013 M. BALANDŽIO 1 D. IKI 2017 M. GRUODŽIO 31 D. LENTELĖ

 

Rodiklis

Laikotarpis

2013 m

2014 m

2015 m

2016 m

2017 m

Parduotų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių skaičius

3 015

2 385

2 377

2 534

2 662

Paslaugų gavėjų skaičius

iš jų: juridiniai asmenys

         fiziniai asmenys

3 946

1 432

2 514

1 428

   406

1 022

1 444

   457

   987

1 473

514

959

1 521

1 332

189

Paslaugų teikėjų skaičius

22 905

15 799

18 078

19 436

20 956

Asmenų, dirbusių pas tą patį draudėją pagal darbo sutartį ir pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, skaičius

66

154

141

156

220

Asmenų, dirbusių pagal darbo sutartį pas tą patį draudėją prieš pradėdami teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, skaičius

414

268

604

835

1 120

Bedarbių, teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius

9 901

12 645

10 676

14 852

16 631

Nepilnamečių asmenų (iki 18 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 784

2 504

2 283

4 147

4 552

Moksleivių (nuo 18 iki 19 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 638

1 682

1 258

1 977

2 134

Sumokėta PSD įmokų suma už asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, Eur

243 570

 

407 664

 

529 000

 

691 561

 

836 641

 

Šaltinis: Teisinio reguliavimo stebėsenos 2014-02-17 pažyma Nr. 2, 2015-02-27 pažyma Nr. 3, 2016-02-26 pažyma, 2017-02-09  pažyma Nr. 5.

               Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018-03-12 d. raštas Nr.(23.4-21) SD-1441.

 

Finansų ir biudžeto departamentas

Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo sk.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-08