Atvejai, kai paslaugas teikia nepilnamečiai asmenys

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus gali teikti ir nepilnamečiai asmenys, tačiau nepilnamečių tėvai ar globėjai (rūpintojai)privalo įvertinti, ar paslaugos, kurias norima teikti, yra vaikui ne per sunkios, ar jos pakankamai saugios ir ar tokių paslaugų teikimas atitinka jo interesus, išsivystymo lygį, sveikatą ir kt.

Nepilnamečiai asmenys iki 14 metų gali teikti tik tas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios nekelia  pavojaus jų gyvybei ir sveikatai. Nepilnamečių vardu (už nepilnametį iki 14 metų) žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą pasirašo vienas iš jo tėvų ar globėjų (rūpintojų).

Nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų gali teikti tik tas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios nekelia  pavojaus jų gyvybei ir sveikatai, tačiau tik tuo atveju, kai turi vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) rašytinį sutikimą dėl paslaugų teikimo. Tėvųar globėjų (rūpintojų)rašytinis sutikimas yralaisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kokias konkrečias žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas nepilnametis asmuo gali teikti, taip pat turi būti nurodytas paslaugų teikimo laikotarpis, kiek valandų per dieną gali teikti paslaugas, kur tos paslaugos bus teikiamos ir pan. Pažymėtina, kad nepilnamečiai asmenys turi teisę teikti tik tas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios nurodytos minėtame sutikime. Šie nepilnamečiai pasirašo paslaugų kvite patys.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-06