Vietos plėtros strategijų atrankos komitetas

Kompetetingų institucijų ir ekonominių-socialinių partnerių atrankos tvarkos aprašas

Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudėtis

Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto darbo reglamentas

Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžių protokolų nutariamosios dalys:

VPS AK 2017-02-28 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

VPS AK 2017-04-25 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

VPS AK 2017-06-27 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

VPS AK 2017-08-31 posėdžio nutariamoji dalis

VPS AK 2017-11-08 posėdžio nutariamoji dalis

VPS AK 2017-12-21 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžių protokolai

 VPS protokolas 8D-452 2017-03-16 VPS protokolo priedai

VPS AK 8D-452 2017-09-14 VPS protokolas

VPS AK 8D-531 2017-11-07 VPS protokolas 

VPS AK 8D-100 (5.50) 2018-02-26 protokolas, priedai 1, 3

VPS AK 8D-163 2018-03-07 protokolas, priedas 

VPS AK 8D-276 2018-05-09 protokolas, 1 priedas, 2 priedas

VPS AK 8D-427 2018-08-27 protokolas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas (1) (2) (3),  4 priedas, 5 priedas

VPS AK 8D-541 2018-10-08 protokolas, 1 priedas, 2 priedas

 

ŽŪM potvarkiai:

Potvarkis dėl VPS įgyvendinti paramos skyrimo 2017-03-27; VPS, kuriems skirta parama sąrašas

Potvarkis dėl VPS įgyvendinti paramos skyrimo 2017-07-24; VPS, kuriems skiriama parama sąrašas

Potvarkis dėl VPS įgyvendinti paramos skyrimo 2017-12-29; VPS, kuriems skiriama parama sąrašas

 

Vietos plėtros strategijos

Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Vilkauda" vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.

Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m.

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija

Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016-2023 m. strategija

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m.

Šiaulių ŽRVVG vietos plėtros strategija iki 2023 m.

 

Lietuvos žuvininkystės verslo žemėlapis

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05