Veiksmų programos Projektų atrankos komitetas

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos Projektų atrankos komitetas

 

Kompetentingų institucijų ir ekonominių-socialinių partnerių atrankos į Stebėsenos komitetą ir Projektų atrankos komitetą tvarkos aprašas

Projektų atrankos komiteto sudėtis 

Projektų atrankos komiteto darbo reglamentas

 

Projektų atrankos komiteto posėdžių protokolų nutariamosios dalys:

ŽŪM potvarkiai

Potvarkiai dėl projektų, kuriems skiriama parama:

2016-04-15 Sąrašas Nr.4D-65

2016-06-20 Sąrašas Nr. 4D-107  Potvarkis Nr. 4D-107

2016-09-05 Sąrašas Nr.4D-145 Potvarkis Nr.4D-145

2016-10-27  Sąrašas Nr.4D-175 Potvarkis Nr. 4D-175

2016-11-25 Sąrašas Nr. 4D-194 Potvarkis Nr.4D-194

2017-01-23 Sąrašas Nr.4D-3 Potvarkis Nr.4D-3

2017-01-23 Sąrašas Nr.4D-4 Potvarkis Nr.4D-4

(1); (2); (3)

2017-12-14 Sąrašas Nr. 4D-166 Potvarkis Nr.4D-166

2017-06-     Potvarkis Nr. 4D-80

2017-08-     Potvarkis Nr. 4D-112

2017-09-     Sąrašas Nr. 4D-116 

2017-09-     Potvarkis Nr. 4D-125

2017-11-     Potvarkis Nr. 4D-143

2016-12-     Potvarkis Nr. 4D-208

2018 m. balandžio 3 d. potvarkis Nr. 4D-34 Sąrašas 4D-34

2018 m. balandžio 3 d. potvarkis Nr. 4D-36 Sąrašas 4D-36

2018 m. birželio 11 d. potvarkis Nr. 4D-78 Sąrašas 4D-78

2018 m. rugsėjo 19 d. Potvarkis Nr. 4D-149 (1.8 E) Sąrašas Nr. 4D-149

2018 m. rugsėjo d. Potvarkis Nr. 4D-148 (1.8E) Sąrašas Nr. 4D-148 (1.8E)

2018 m. spalio 22 d. potvarkis Nr. 4D-171 (1.8E), sąrašas Nr. 4D-171 (1.8E)

2018 m. spalio 22 d. potvarkis Nr. 4D-172 (1.8E), sąrašas Nr. 4D-172 (1.8E)

2018 m. spalio 22 d. potvarkis Nr. 4D-173 (1.8E),  sąrašas Nr. 4D-173 (1.8E)

2018 m. gruodžio 21 d. potvarkis Nr. 4D-213 (1.8E), sąrašas Nr. 4D-213 (1.8E)

2019 m. sausio 28 d. potvarkis Nr. 4D-17 (1.8E)

Potvarkiai dėl projektų, kuriems neskiriama parama

2016-04-15 Sąrašas Nr. 4D-66 Potvarkis Nr. 4D-66

2016-09-05 Sąrašas Nr.4D-146 Potvarkis Nr.4D-146

2016-11-11 Sąrašas Nr.4D-181 Potvarkis Nr.4D-181

2016-11-11  Sąrašas Nr.4D-185 Potvarkis Nr.4D-185

2016-11-21 Sąrašas Nr.4D-190 Potvarkis Nr.4D-190

2016-12-09 Sąrašas Nr. 4D-209 Potvarkis Nr.4D-209

2017-01-23 Potvarkis Nr. 4D-2

2017-11-15 Sąrašas Nr.4D-150(1.8E) Potvarkis 4D-150(1.8E)

 

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos projektai:

  • LR žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. projektas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės  „Techninė parama” pirmąją veiklos sritį „Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas” Nr. LŽSVP-TP-Z-2015-001;

  • LR žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 1 d. projektas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama” antrąją veiklos sritį „Veiksmų programos informavimas ir viešinimas” Nr. LŽSVP-TP-Z-2016-004.

  • Techninės paramos projektai 
  • Techninės paramos lėšų limitai 

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13