Strateginiai ir programiniai dokumentai

Strateginiai ir programiniai dokumentai

 

Beyond 2020:
Supporting Europe’s Coastal Communities CONCLUSIONS OF THE EMFF STAKEHOLDER
CONFERENCE
TALLINN, 12-13 OCT 2017

 

ES reglamentai

EP ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

 

EP ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014

EP ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013)

EP ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/288)

EP ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013

EP ir Tarybos reglamentas (ES, Euroatomas) Nr. 966/2012

EK reglamentas (ES) Nr. 1388/2014

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008

EK reglamentas (EB) Nr. 665/2008

EK įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 215/2014

EK deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 480/2014

EK deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2252

EK deleguotuoju reglamentas (ES) 2015/1930

EK įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 763/2014

EK įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 771/2014

EK įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 772/2014

EK įgyvendinimo sprendimas 2014/464/ES

EK įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1418/2013

Komisijos rekomendacija 2014/117/ES

 

LR teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo" 

Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais planas

Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2014−2016 metų duomenų rinkimo programa

2016‒2020 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa

Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklės

 

Gairės

 

Valdymo pareiškimo ir metinės santraukos rengimo gairės

Valstybės narėms skirtos sąskaitų rengimo, tikrinimo ir pripažinimo gairės

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės vietos subjektams

Gairės prekybai ir perdirbimui

Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros gairės

Valstybės pagalba žvejybos ir akvakultūros sektoriams. 1prezentacija 2 prezentacija

       Lietuvos akvakultūros sektoriui nustatytų administracinių procedūrų atmintinė

 

 

 

Metodikos, vertinimai, ataskaitos

 

Aplinkosauginių ir ekologiškų akvakultūros veiklos metodų ir formų įvertinimas Lietuvos akvakultūros ūkiuose

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 metų veiksmų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos išankstinis vertinimas

Nacionalinis akvakultūros sektoriaus strateginis planas 2014 – 2020 metams

Eurofish tyrimas "Market Prospects for Aquaculture Species" 

Eurofish tyrimas (LT) 

Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio, įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, išankstinis vertinimas

 

Archyvas

 

EJRŽF Reglamento pasiūlymo dokumentai

EJRŽF Reglamento pasiūlymo derinimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-19