Stebėsena ir vertinimas

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014 – 2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETAS

 

Kompetentingų institucijų ir ekonominių-socialinių partnerių atrankos į Stebėsenos komitetą ir Projektų atrankos komitetą tvarkos aprašas

Europos partnerystės elgesio kodeksas

Nutarimas dėl Stebėsenos komiteto sudarymo

Stebėsenos komiteto personalinė sudėtis

Stebėsenos komiteto darbo reglamentas

 

Stebėsenos komiteto posėdžių protokolai

2015-06-23 dienos posėdžio protokolas

2015-09-15 dienos posėdžio protokolas

2015-11-03 dienos posėdžio protokolas, priedai

2016-01-18 dienos posėdžio protokolas, priedai: (1), (2), (3-10), (11)(12)(13)

2016-02-12 dienos posėdžio protokolas, priedai

2017-03-15 dienos posėdžio protokolas

2017-06-22 dienos posėdžio protokolas, priedai

 

Rašytinė sprendimų priėmimo procedūra

2016-05-11 / 2016-05-25 dienos apklausos protokolas, priedai: (1), (2), (3)

2016-10-03 / 2016-10-17 dienos apklausos protokolas

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014 – 2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

Veiksmų programos įgyvendinimo 2014 – 2015 m. ataskaita

Veiksmų programos įgyvendinimo 2016 m. ataskaita (ataskaita rengiama)

DISKUSIJŲ PROTOKOLAI

Diskusijos su akvakultūros įmonių ir asociacijų atstovais protokolas 2017-10-31 Nr.8D-522(5.50E)

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-18