Stebėsena ir vertinimas

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014 – 2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETAS

 

Kompetentingų institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, pilietinei visuomenei atstovaujančių subjektų atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą tvarkos aprašas (PDF)

Europos partnerystės elgesio kodeksas

Nutarimas dėl Stebėsenos komiteto sudarymo

Stebėsenos komiteto personalinė sudėtis

Stebėsenos komiteto darbo reglamentas

 

Stebėsenos komiteto posėdžių protokolai

2015-06-23 dienos posėdžio protokolas

2015-09-15 dienos posėdžio protokolas

2015-11-03 dienos posėdžio protokolas, priedai

2016-01-18 dienos posėdžio protokolas, priedai: (1), (2), (3-10), (11)(12)(13)

2016-02-12 dienos posėdžio protokolas, priedai

2017-03-15 dienos posėdžio protokolas

2017-06-22 dienos posėdžio protokolas, priedai

2018-02-22 dienos posėdžio protokolas, priedai (1), (2), (3)

2018-07-18 dienos posėdžio protokolas, priedai (1), (2), (3)

 

Rašytinė sprendimų priėmimo procedūra

2016-05-11 / 2016-05-25 dienos apklausos protokolas, priedai: (1), (2), (3)

2016-10-03 / 2016-10-17 dienos apklausos protokolas

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014 – 2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

Veiksmų programos įgyvendinimo 2014 – 2015 m. ataskaita

Veiksmų programos įgyvendinimo 2016 m. ataskaita

Veiksmų programos įgyvendinimo 2017 m. ataskaita

Veiksmų programos įgyvendinimo 2018 m. ataskaita (rengiama)

DISKUSIJŲ PROTOKOLAI

Diskusijos su akvakultūros įmonių ir asociacijų atstovais protokolas 2017-10-31 Nr.8D-522(5.50E)

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-03