Valstybės parama 2017 metais

PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS 2017 M.

Parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D–142.

Paramos paraiškos 2017 m. buvo renkamos nuo kovo 10 d. iki balandžio 10 d.

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro duomenimis, 2017 m. užregistruota 411 kaimo bendruomeninių organizacijų paraiškų, kuriomis siekiama 1,6 mln. Eur paramos.  

Šių metų kaimo bendruomenių projektams finansuoti skirta apie 0,8 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų.

Gautų paramos paraiškų (projektų) pasiskirstymas pagal remiamas veiklos sritis:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas – 90 projektų (22 proc. visų pateiktų paraiškų);
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams  – 177 projektai (43 proc. pateiktų paraiškų);
  • tradicinių renginių organizavimas – 144 projektai (35 proc. visų pateiktų paraiškų).

2017 m. balandžio-gegužės mėn. vyksta projektų vertinimas. Pirmasis projektų atrankos komiteto posėdis numatomas gegužės pabaigoje – birželio mėn. pirmojoje pusėje. Atsižvelgiant į projektų atrankos komiteto rekomendacijas bus rengiami žemės ūkio ministro įsakymai dėl paramos skyrimo.

Planuojama, kad kaimo bendruomenės bus kviečiamos pasirašyti paramos sutartis birželio mėn. viduryje.

Gautų paramos paraiškų registras skelbiamas čia

 

Informacija apie paramos teikimą 2017 metais

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-20