DE MINIMIS pagalba

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rupjūčio 26 d. įsakymas Nr. 3D-617 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 3D-401 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Parama fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją
Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-19